Apteekki.fi syöte

Subscribe to Apteekki.fi syöte feed
Apteekki-sivustolta löydät tietoa terveydestä, hyvinvoinnista ja sairauksien hoidosta. Apteekkihausta löydät helposti apteekkien yhteystiedot ja luotettavat suomalaiset verkkoapteekit. Lääkekorvauslaskurin avulla selvität lääkkeiden ajantasaiset hinnat, korvaustiedot ja vaihtokelpoiset lääkkeet.
Updated: 1 hour 45 min ago

Työstressillä ja epäterveellisellä ruokavaliolla yhteys

Mon, 15/06/2020 - 11:37

Elintarviketieteiden maisteri Katri Hemiö selvitti väitöskirjatutkimuksessaan, miten koettu stressi, stressin oireet, riittämätön palautuminen työstä ja vuorotyö näkyvät työntekijän ruokavalinnoissa ja ravintoaineiden saannissa.

Työelämän aiheuttama kuormitus on selvästi yhteydessä työntekijöiden epäterveellisempään ruokavalioon.

Myös vuorotyön havaittiin altistavan epäterveellisille ruokailutottumuksille päivätyötä enemmän. Riittämättömän työstä palautumisen ja epäterveellisten ruokavalintojen yhteydet näkyivät erityisesti miehillä, joilla ruokavalion laatu oli naisia huonompi.

Miehillä stressi ja uniongelmat johtavat vähentyneeseen hedelmien käyttöön ja lisääntyneeseen pikaruokien ja makeisten kulutukseen. Ravinnosta saatava rasvamäärä ja erityisesti tyydyttyneen rasvan määrä kasvaa miehillä työkuormituksen myötä.

Naisilla vastaavat oireet eivät vaikuttanut hedelmien syöntiin, mutta lisäävät miesten tavoin pikaruokien ja makeiden herkkujen napostelua.

Tyydyttyneen rasvan saannin ja vuorotyön tiedetään lisäävän riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. THL:n tiedotteessa todetaan, että nyt valmistuneen tutkimuksen tulosten perusteella työntekijöiden työterveystarkastuksiin olisi tärkeää sisällyttää keskustelua ruokatottumuksista yhdessä stressioireiden kartoittamisen ja niihin vaikuttamisen kanssa.

Katri Hemiön kansanterveystieteen väitöskirja “Associations of perceived work stress and work schedule with dietary habits” tarkastetiin 12.6.2020 Helsingin yliopistossa.

Raskausdiabetes nostaa myöhemmän diabetesriskin kymmenkertaiseksi

Thu, 11/06/2020 - 16:55

Raskausdiabetesta poteneet sairastuvat tyypin 2 diabetekseen merkittävästi todennäköisemmin kuin muut naiset, tuore tutkimus vahvistaa. Tulokset korostavat elämäntapaohjauksen tärkeyttä diabeteksen ehkäisyssä raskausdiabeteksen jälkeen.

BMJ-lehden julkaisema tutkimus perustuu 20 aikaisemman tutkimuksen aineistoihin, jotka koostuvat yhteensä 68 000 raskausdiabetesta poteneen ja 1,3 miljoonan verrokin terveystiedoista. Tutkimusten seuranta-ajat olivat 1–20 vuotta.

Analyysin perusteella raskausdiabetesta poteneet naiset sairastuivat tyypin 2 diabetekseen myöhemmin elämässään noin kymmenen kertaa todennäköisemmin kuin naiset, joilla ei ollut raskausdiabetesta.

Raskausdiabeteksen ja tyypin 2 diabeteksen yhteys on tunnettu aiemminkin, mutta nyt julkaistut tulokset päivittävät tietämystä ja osoittavat yhteyden olevan huolestuttavan voimakas. Tutkijat toivovatkin tulostensa kannustavan entistä tehokkaampaan diabeteksen ehkäisyyn tässä potilasryhmässä. Muun muassa terveellinen ruokavalio, liikunta ja ylipainon välttäminen ehkäisevät tyypin 2 diabetesta.

Raskausdiabeteksella tarkoitetaan raskauden aikana ensimmäistä kertaa havaittua sokeriaineenvaihdunnan häiriötä. Suomessa se todetaan noin 12 synnyttäjällä sadasta. Äidin diabetesriskin lisäksi se suurentaa sikiön suurikokoisuuden ja synnytyskomplikaatioiden riskiä.

Koronarajoitukset vähentäneet elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden määrää

Tue, 09/06/2020 - 14:28

Maaliskuun ja toukokuun välillä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle ilmoitettiin vain neljä elintarvikevälitteistä epidemiaepäilyä, kun aiempina vuosina samana ajankohtana ilmoituksia on ollut keskimäärin 18.

- Syynä on todennäköisesti koronavirus ja siihen liittyvät rajoitukset ja suositukset. Kun käsiä pestään ahkerasti ja ruokaa valmistetaan pienemmille joukoille, epidemioita on vähemmän, kertoo THL:n epidemiologieläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne.

Tämän kevään epidemioissa epäiltyjä taudinaiheuttajia ovat olleet kampylobakteerit, yersinia sekä norovirus.

Kampylobakteerit ovat merkittäviä vesivälitteisten epidemioiden aiheuttajia, joita esiintyy etenkin luonnonvesissä. Kampylobakteerit voivat saastuttaa juomaveden, jos siihen pääsee pinta- tai jätevettä esimerkiksi tulvimisen tai putkirikkojen seurauksena.

Yersiniat aiheuttavat epidemioita, jotka ovat usein lähtöisin kasviksista. Kasvikset voivat saastua suoraan eläinten ulosteista tai kasteluveden välityksellä. Myös huonosti kypsennetyt tai raa'at elintarvikkeet, kuten raaka liha ja pastöroimaton maito voivat sisältää yersinia- ja kampylobakteereita.

Norovirus on yleisin ruokamyrkytysten aiheuttaja. Se leviää herkästi kosketus- tai aerosolitartuntana, mutta voi levitä myös elintarvikkeiden tai veden välityksellä.

- Kesän tullen ruuan valmistaminen ja ulkona syöminen lisääntyvät. Tärkein keino välttyä ruokamyrkytyksiltä pätee kesälläkin: pese kädet huolellisesti aina ennen ruuanlaittoa ja ruokailua. Muista myös pestä kasvikset, kypsentää liha ja huolehtia ruokien hyvistä käsittely- ja säilytystavoista, Rimhanen-Finne muistuttaa.

Elämäntapamuutos voi parantaa tyypin 2 diabeteksen

Mon, 08/06/2020 - 15:23

Lancet Diabetes & Endocrinology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan elämäntapamuutokset voivat parantaa tyypin 2 diabeteksen. Tutkimuksessa satunnaistetiin 158 tyypin 2 diabetesta sairastavaa 18–50-vuotiasta joko vuoden kestävään intensiiviseen elämäntaparemonttiin tai verrokkiryhmään, joka sai vain tavanomaista diabeteshoitoa. Kaikki osallistujat olivat ylipainoisia tai lihavia.

Elämäntaparemontti alkoi laihdutusjaksolla, jonka aikana osallistujat söivät vain vähäkalorisia ateriat korvaavia laihdutustuotteita, minkä jälkeen ruokavalioon vähitellen lisättiin tavallista ruokaa. Samaan aikaan osallistujia tuettiin liikunnan lisäämisessä. Tämän jälkeen keskityttiin tukemaan elämäntapoja, jotka auttavat pitämään karistetut kilot poissa.

Intensiiviseen elämäntaparemonttiin satunnaistetut laihtuivat keskimäärin 12 kiloa vuodessa, kun verrokkiryhmäläiset pudottivat keskimäärin vain 4 kiloa. Intensiiviseen ryhmään osallistuneista 20 prosenttia onnistui laihduttamaan 15 prosenttia painostaan, mitä voi pitää varsin hyvänä saavutuksena.

Elämäntapamuutosten ja laihtumisen ansiosta 60 prosenttia potilaista ei enää täyttänyt tyypin 2 diabeteksen kriteereitä vuoden kuluttua tutkimuksen aloittamisesta. Verrokeista parani vain 12 prosenttia. Lisäksi 33 prosentilla elämäntaparemonttiin satunnaistetuista veren glukoositasot pysyivät normaalitasolla. Tämän saavutti 4 prosenttia verrokeista.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat näyttöä siitä, että elämäntapamuutokset ja laihduttaminen voivat parantaa tyypin 2 diabeteksen ainakin potilailta, joiden sairaus ei ole kestänyt pitkään. Tutkimukseen osallistuneet olivat sairastaneet alle kolme vuotta.