Apteekki.fi syöte

Tilaa syöte syöte Apteekki.fi syöte
Apteekki-sivustolta löydät tietoa terveydestä, hyvinvoinnista ja sairauksien hoidosta. Apteekkihausta löydät helposti apteekkien yhteystiedot ja luotettavat suomalaiset verkkoapteekit. Lääkekorvauslaskurin avulla selvität lääkkeiden ajantasaiset hinnat, korvaustiedot ja vaihtokelpoiset lääkkeet.
Syötteen kokonainen osoite. 50 min 37 s sitten

Pitkät työviikot yhteydessä korkeaan verenpaineeseen

Ti, 21/01/2020 - 15:44

Pitkiä työpäiviä ja työviikkoja tekevät toimistotyöntekijät kärsivät muita todennäköisemmin korkeasta verenpaineesta. Kanadalaistutkimuksen perusteella yhteys koskee myös ns. piilevää korkeaa verenpainetta, joka jää havaitsematta lääkärin vastaanotolla.

Hypertension-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 3 500 kanadalaisen toimistotyöntekijän toistuviin verenpainemittauksiin, jotka tehtiin kolmena ajankohtana viisivuotisen seurannan aikana.

Yli 49 tuntia viikossa työskentelevien verenpaine oli korkea noin 70 prosenttia todennäköisemmin kuin keskimäärin 35-tuntisia työviikkoja tekevien, tulokset osoittivat. Yhteys koski aamulla valvotuissa oloissa tehtyjä sekä työpäivän aikana automaattimittarilla otettuja lukemia.

Tutkijoiden mukaan työstressi ja elintavat eivät selittäneet tuloksia. Myöskään sosioekonomiset seikat, diabetes tai perinnölliset sydänriskit eivät olleet yhteyksien taustalla. Yksi mahdollinen selitys ilmiölle voi olla univaje, minkä tiedetään lisäävän korkean verenpaineen riskiä. Ennen lisätutkimuksia mekanismista ei kuitenkaan ole varmuutta.

Pitkiä työviikkoja painavien on aiemmin havaittu sairastuvan muita todennäköisemmin myös sydän- ja verisuonitauteihin, aivoverenkiertohäiriöihin ja mahdollisesti masennukseen.

Uutispalvelu Duodecim

Pienhiukkaspäästöt yhteydessä luultua useampiin sairauksiin

Ti, 14/01/2020 - 10:02

Hengitysilman pienhiukkaset saattavat altistaa monille sairauksille, joiden ei ole tiedetty liittyvän pienhiukkasaltistukseen. Yhteydet näkyvät jo pitoisuuksilla, jotka ovat nykyisiä suosituksia pienempiä.

PM2,5-pienhiukkaset on tätä ennen yhdistetty muun muassa sydän- ja verisuonitautien ja hengityssairauksien aiheuttamiin oireisiin ja kuolemiin, mutta tuoreiden yhdysvaltalaistulosten valossa ne saattavat myös suurentaa riskiä joutua sairaalahoitoon sepsiksen eli verenmyrkytyksen, neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriöiden sekä munuaisten vajaatoiminnan vuoksi. Myös muun muassa Parkinsonin tautiin, diabetekseen, laskimotulehduksiin ja laskimoveritulppiin liittyvät sairaalahoidot liittyivät pienhiukkaspitoisuuksien suurenemiseen, mikä on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa.

Valtaosa havaituista yhteyksistä nähtiin jo pitoisuuksilla, jotka alittavat WHO:n nykyiset 24 tunnin altistukselle asettamat raja-arvot, mikä viittaa rajojen olevan liian korkeita. Samansuuntaisia tuloksia on viime vuosina saatu muissakin tutkimuksissa, ja WHO onkin arvioimassa suosituksiaan uudelleen. Työn odotetaan valmistuvan vuoden 2020 aikana.

Suomeen merkittävä osa pienhiukkasista kulkeutuu ulkomailta, mutta paikallisesti autoliikenne ja puun pienpoltto voivat olla merkittäviä pienhiukkasten lähteitä.

Tutkimus perustuu rekisteritietoihin yli 95 miljoonasta vuosina 2000–2012 tehdystä sairaalakäynnistä. Tiedot yhdistettiin koko Yhdysvallat kattaviin ilmansaastetietoihin.

Uutispalvelu Duodecim

(BMJ 2019;367:l6258)

Laihtuminen pienentää yli 50-vuotiaden rintasyöpäriskiä

Ti, 07/01/2020 - 15:10

Laihduttaminen pienentää yli 50-vuotiaiden naisten riskiä sairastua rintasyöpään, mutta vain jos karistetut kilot eivät kerry takaisin muutaman vuoden kuluttua. Tiedot käyvät ilmi katsauksesta, jossa yhdistettiin kymmenen tutkimuksen ja 180 000 naisen terveystiedot.

Tulosten perusteella yli 50-vuotiaat naiset, jotka laihtuivat 2–4,5 kiloa, sairastuivat rintasyöpään 13 prosenttia epätodennäköisemmin kuin naiset, jotka eivät laihtuneet. Yhteys oli vielä voimakkaampi, jos kiloja karisi enemmän. Yli 9 kiloa laihtuneiden sairastumisriski oli jo 26 prosenttia pienempi, tulokset osoittivat.

Naisten painonkehitystä selvitettiin tutkimusten alussa sekä noin 5 ja 9 vuotta myöhemmin. Rintasyöpäriskin pienentyminen nähtiin naisilla, jotka saavuttivat pitkäaikaisen laihtumisen. Muutaman kilon takaisin kertyminen ei muuttanut tulosta, kunhan painoa oli silti pudonnut runsaasti.

Lihavuus on tiedetty rintasyövän riskitekijäksi, mutta laihduttamisen vaikutukset yli 50-vuotiaiden sairastumisriskiin ovat jääneet vähemmälle tutkimukselle. Nyt julkaistut havainnot perustuvat kuitenkin riittävän suureen potilasjoukkoon, jotta laihtumisen voi sanoa pienentävän rintasyövän riskiä.

Tutkimus julkaistiin Journal of the National Cancer Institute -lehdessä.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Siihen sairastuu noin 5 000 naista vuosittain. Rintasyöpä on yleistynyt, mutta tehokkaiden hoitojen ja varhaisen toteamisen ansiosta 90 prosenttia potilaista on elossa vielä viisi vuotta diagnoosista.

Uutispalvelu Duodecim


Aspiriini saattaa ehkäistä iäkkäiden syöpäkuolemia

To, 02/01/2020 - 15:28

Tuoreen tutkimuksen tulokset osoittavat että, aspiriini ja muut asetyylisalisyylihappolääkkeet voivat säännöllisesti käytettynä pienentää yli 65-vuotiaiden riskiä menehtyä syöpään. Yhteys koskee varsinkin suolistosyöpiä, mutta myös muita syöpätyyppejä.

  Yli 146 000 keskimäärin 66-vuotiaan 13-vuotiset seurantatiedot viittaavat suojavaikutuksen kehittyvän, kun asetyylisalisyylihappoa käytetään vähintään kolmesti viikossa. Tällöin riski menehtyä syöpään seurannan aikana oli 15–30 prosenttia pienempi kuin osallistujilla, jotka eivät käyttäneet lääkkeitä. Myös kokonaiskuolleisuus oli säännöllisillä käyttäjillä alhaisempi seurannan aikana.

Yhteys koski kaikkia syöpiä, mutta erityisesti paksu- ja peräsuolen syöpiä sekä maha-suolikanavan syöpiä. Asetyylisalisyylihapon on aiemmissa tutkimuksissa havaittu myös ehkäisevän kyseisten syöpien syntyä.

Tutkijat eivät tiedä, mistä mahdollinen suojavaikutus johtuu, mutta asetyylisalisyylihappo voi muun muassa vähentää tulehdusta, mikä voi selittää ilmiön. Mahdollisten syöpähyötyjen lisäksi pitkäaikainen asetyylisalisyylihappokuuri voi kuitenkin aiheuttaa myös vatsahaavoja ja muita suolistovaivoja. Tämän vuoksi sen aloittamista pitää punnita tarkoin, jotta siitä olisi enemmän hyötyä kuin haittaa.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Syöpään sairastuu vuosittain noin 30 000 suomalaista. Naisten yleisimmät syövät ovat järjestyksessä rintasyöpä, suolistosyöpä ja keuhkosyöpä. Miehillä yleisimmät ovat eturauhas-, keuhko- ja suolistosyöpä.

Statiinilääkityksen lopettaminen lisää yli 75-vuotiaiden sydänoireita

Ti, 31/12/2019 - 10:06


Statiini-kolesterolilääkkeet ehkäisevät sydänoireita nuoremmissa ikäryhmissä, mutta tutkimusnäyttö yli 75-vuotiailla on ollut epäselvempää. Tuoreen tutkimuksen perusteella ennaltaehkäisevä lääkitys näyttäisi kuitenkin olevan paikallaan myös heillä, sillä lääkityksen lopettaminen lisää yli 75-vuotiaiden riskiä sairastua sairaalahoitoa vaativiin sydän- ja verisuonitautioireisiin.

Tutkimus julkaistiin European Heart Journal -lehdessä ja perustuu 120 000 yli 75-vuotiaan statiinilääkityksellä olevan seurantaan. Osallistujat eivät olleet vielä sairastuneet sydän- ja verisuonitauteihin seurannan alkaessa. Osallistujista 14 prosenttia lopetti statiinilääkityksensä ja yhteensä viisi prosenttia kaikista osallistujista joutui sairaalahoitoon sydän- ja verisuonitaudin vuoksi.

Lääkityksen lopettaneiden riski joutua sairaalahoitoon oli tulosten perusteella noin kolmanneksen suurempi kuin statiinilääkityksellä jatkaneiden. Sairaalahoidot johtuivat sepelvaltimotautioireista ja aivoverenkiertohäiriöistä.

Tulokset viittaavat ennaltaehkäisevän statiinilääkityksen hyötyihin yli 75-vuotiailla, mutta lääkitysten lisäksi monet muutkin seikat ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. Tämän vuoksi niitä olisi hyvä tulkita varoen ennen kuin tulokset varmistetaan laadukkaissa lisätutkimuksissa.

Uutispalvelu Duodecim

(European Heart Journal 2019;40:3516–3525)

Pahanhajuinen hengitys on yleinen vaiva

Ma, 23/12/2019 - 14:16

Kuinka yleistä pahanhajuinen hengitys eli halitoosi on, professori Marja Laine?

Jos puhutaan jatkuvasta, päivittäisestä pahanhajuisesta hengityksestä, arviolta 10–20 prosenttia aikuisista kärsii siitä.

Ihminen voi myös vain kuvitella, että hänellä on pahanhajuinen hengitys. Tämä voi rajoittaa elämää jopa niin, ettei uskalla kohdata ihmisiä.
Miten oman hengityksensä hajun voi selvittää?

Sitä ei oikein voi itse määrittää. Paras, halvin ja helpoin keino on kysyä joltakulta, johon luottaa ja jolla on hyvä hajuaisti. Se on iso luottamuskysymys – hengityksen haju on yksi viimeisistä tabuaiheista, joista ei puhuta tai uskalleta kysyä. Asian ei pitäisi jäädä vaivaamaan, ja suosittelenkin kysymään hammaslääkäriltä, onko tämä huomannut pahanhajuista hengitystä. Hammaslääkäreitä kouluttaessani ohjeistan myös heitä tiedustelemaan potilailta, onko hengityksen haju vaivannut tai onko joku huomauttanut siitä.
Mistä hengityksen paha haju johtuu?

Yleisimmin, 80–90 prosentissa tapauksista, pahanhajuinen hengitys on lähtöisin suusta. Suurin syy siihen on silmin havaittava kate kielen keski-takaosassa. Kate muodostuu bakteereista, ruuanjätteistä, syljestä ja kuolleista soluista. Bakteerit hajottavat valkuaisaineita, minkä sivutuotteena syntyy pahanhajuisia rikkiyhdisteitä.

Toiseksi yleisin pahanhajuisen hengityksen syy on ientulehdus tai hampaiden tuki­kudossairaus parodontiitti. Silloin samoja bakteereita kerääntyy ikenien alle ien­taskuihin.

Lisäksi kaikki suun sairaudet, joissa bakteereita kerääntyy, voivat aiheuttaa pahan­­hajuista hengitystä – esimerkiksi karies, hiivainfektio ja ­kuiva suu.

Paljon harvinaisempaa on, että hengityksen paha haju on peräisin suun ulkopuolelta, kuten ylähengitysteistä tai vatsasta.
Miten suusta peräisin olevaa halitoosia hoidetaan?

Ensin varmistetaan, että suu, hampaat ja ikenet ovat terveet. Kun kielen pinnalle kertyy katetta, kieli puhdistetaan kaksi kertaa päivässä raaputtimella. Sen lisäksi huolehditaan hyvästä suuhygieniasta, eli harjataan hampaat pehmeällä (sähkö)hammasharjalla ja fluoritahnalla kaksi kertaa päivässä sekä puhdistetaan hammasvälit vähintään kerran päivässä. Jos nämä toimenpiteet eivät auta, kurlataan lisäksi halitoosin hoitoon tarkoitetulla suuvedellä kaksi kertaa päivässä. Järjestys on harjaus, hammasvälien puhdistus, kielen raaputtaminen ja kurlaus.
Miten kieli puhdistetaan?

Kate kertyy kielen keski-takaosaan, jota puhdistettaessa voi tulla yökkäysrefleksi. Puhdistaminen helpottuu ja refleksi heikkenee, kun kielen kärjestä puristaa esimerkiksi paperinenäliinalla ja vetää kieltä pidemmälle.

Kielen kate poistetaan raaputtimella hyvin hellä­varaisesti – kieli ei saa puhdistettaessa vahingoittua tai vuotaa verta. Markkinoilla on monenlaisia kielen raaputtimia, joista voi hammaslääkärin ohjeistuksella valita itselleen sopivan: on leveämpiä, kapeampia, korkeampia ja matalampia. Hammasharjaa en suosittele kielen puhdistamiseen, koska sen pitkät harjakset ­eivät pääse kunnolla kielen nystyjen väliin.

Kun kielen katteen saa pois, makuaistikin voimistuu. On tutkittu, että silloin ihminen käyttää vähemmän suolaa ruoan maustamiseen.
Mikä on paras tapa puhdistaa hammasvälit?

Suosittelen hammastikkua tai hammasväli­harjaa. Ne ovat tutkitusti tehokkaampia kuin hammaslanka.
Miten suuvettä käytetään?

Kutsun suuvesiä kurlausvesiksi, koska niitä pitää käyttää kurlaten. Pää kallistetaan taaksepäin ja kieli työnnetään ulos suusta, jotta vesi pääsee kielen keski-takaosaan. Se vaatii harjoittelua, mutta on opittavissa.

Suuvesissä on monia aktiivisia ainesosia, joista tärkein on rikkiyhdisteitä neutraloiva sinkki.

Alkoholia suuvesi ei saa sisältää, koska se kuivattaa suuta ja voi siten pahentaa halitoosia.
Miten toimia, jos hengitys ei raikastu kotikonstein?

Suosittelen varaamaan ajan hammaslääkärille, joka arvioi hoidon tarpeen. Hän voi tarvittaessa ohjata eteenpäin parodontologille, joka on erikoistunut ien- ja tukikudossairauksien hoitoon. Omalta halitoosi- ja sylkiklinikaltani ohjaan potilaita yleisimmin juuri parodontologille tai jos on syytä epäillä, että halitoosin syy on suun ulkopuolella, yleislääkärille tai korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärille.

Asiantuntijana halitoosi- ja sylkiklinikan johtaja, professori, HLT Marja Laine, Academic Centre for Dentistry Amsterdam

Julkaistu Terveydeksi! 4/2019

Närästyslääkkeillä yhteys maha-suolitulehduksiin

Pe, 20/12/2019 - 09:00

Närästyksen hoidossa käytettävät protonipumpun estäjä -lääkkeet saattavat altistaa viruksen aiheuttamille maha-suolitulehduksille, jos lääkitys jatkuu pitkään, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Tutkijat vertasivat 230 000 lääkityksellä olevaa keskimäärin 70-vuotiasta lähes 630 000 terveeseen samanikäiseen, ja havaitsivat pitkäkestoisella lääkityksellä olevien sairastumisriskin lähes kaksinkertaiseksi. Tarkastelujakson aikana maha-suolitulehduksen sai 1,3 prosenttia protonipumpun estäjiä käyttävistä ja 0,7 prosenttia verrokeista. Tarkastelujakso oli yksi talvikausi, jolloin maha-suolitulehduksia aiheuttavat virukset ovat liikkeellä.

Tutkimuksessa ei huomioitu osallistujien ruokavaliota ja monia muita taustatekijöitä, jotka ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. Tämän vuoksi tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa. Jos havaittu sairastumisriski kuitenkin johtuu protonipumpun estäjistä, ne aiheuttavat tulosten valossa yhden maha-suolitulehduksen jokaista 153 lääkittyä kohden.

Aiemmissa tutkimuksissa protonipumpun estäjät on yhdistetty myös bakteerien aiheuttamiin maha-suolitulehduksiin. Lääkkeet toimivat vähentämällä haponeritystä vatsassa, joten on mahdollista, että tämä edistää haitallisten bakteerien toimintakykyä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2019;2:e1916205)

Marihuana altistaa jo nuorena aivoverenkiertohäiriöille

Ti, 17/12/2019 - 14:55

Marihuanaa ainakin kymmenenä päivä kuukaudessa käyttävät saattavat sairastua aivoverenkiertohäiriöihin muita todennäköisemmin. Yhteys havaitaan jo alle nelikymppisillä ja nuoremmilla, tuore tutkimus osoittaa.

Tutkimus perustuu 44 000 yhdysvaltalaisen 18–44-vuotiaan kyselytutkimusvastauksiin. Osallistujista 14 prosenttia oli käyttänyt marihuanaa edeltävän kuukauden aikana.

Tulosten mukaan marihuanaa käyttävät olivat sairastuneet aivoverenkiertohäiriöön lähes kaksi kertaa todennäköisemmin kuin samanikäiset, jotka eivät kertoneet käyttävänsä sitä. Riski oli vielä hieman suurempi osallistujilla, jotka käyttivät marihuanaa ainakin kymmenen kertaa kuukaudessa.

Marihuanan käyttäjät myös tupakoivat ja käyttivät runsaasti alkoholia todennäköisemmin kuin muut, mutta marihuanan ja aivoverenkiertohäiriöiden yhteys näkyi senkin jälkeen, kun nämä huomiotiin analyysissa.

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia, mutta tulokset eivät silti riitä osoittamaan, että havaittu aivoverenkiertohäiriöiden ja marihuanan käytön yhteys johtuu vain ja ainoastaan marihuanasta. Aivoverenkiertohäiriöt ovat myös varsin harvinaisia nyt tutkituissa ikäryhmissä, joten riskit eivät yksilötasolla välttämättä ole kovin suuria. Käytön yleistyessä pienetkin riskit voivat tosin näkyä väestötasolla.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Stroke-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

Jogurtti ja kuitu saattavat ehkäistä keuhkosyöpää

Ma, 16/12/2019 - 13:52

Paljon ravintokuituja ja jogurttia sisältävä ruokavalio saattaa muiden terveyshyötyjen lisäksi suojata keuhkosyövältä. Yhteys havaittiin analyysissa, jossa yhdistettiin kymmenen tutkimuksen ja yli 1,4 miljoonan potilaan tiedot.

Tulosten perusteella riski sairastua keuhkosyöpään yhdeksän vuoden seurannan aikana oli 15 prosenttia pienempi, jos henkilö söi paljon ravintokuituja, ja 19 prosenttia pienempi, jos ruokavaliossa oli paljon jogurttia. Yhteys oli vielä voimakkaampi, jos sama henkilö söi paljon kuituja sekä jogurttia. Vertailukohtana olivat osallistujat, joiden ruokavaliossa oli vähiten kuituja ja jogurttia.

Yhteydet havaittiin riippumatta monista tuloksiin mahdollisesti vaikuttavista taustamuuttujista, kuten tupakoinnista ja osallistujien muusta ruokavaliosta.

Paljon kuituja sisältävä ruokavalio on aiemmin yhdistetty pienentyneeseen sydän- ja verisuonitautien sekä suolistosyöpien riskiin. Samoin jogurtti voi joidenkin tutkimusten perusteella ehkäistä sydänoireita ja diabetesta, mutta tutkimuksista on vaikea päätellä, miltä osin vaikutukset johtuvat kyseisistä ruoka-aineista ja kuinka paljon muista seikoista. Kuituja on muun muassa täysjyväviljassa sekä kasviksissa, hedelmissä ja marjoissa. Esimerkiksi kaurapuuro ja ruisleipä ovat hyviä kuidun lähteitä.

Tutkimus julkaistiin JAMA Oncology -lehdessä.

Tieto lääkekaton täyttymisestä muuttuu reaaliaikaiseksi

Ke, 11/12/2019 - 15:39

Aiemmin tieto lääkekaton eli vuosiomavastuun täyttymisestä on päivittynyt viiveellä, ja Kela on ilmoittanut siitä asiakkaalle kirjeitse, minkä jälkeen hän on voinut hakea Kelasta lisäkorvausta. Vuodenvaihteen jälkeen lisäkorvauksen saa jo heti lääkeoston yhteydessä apteekissa.

Lääkekatto nousee hieman, mutta alkuomavastuu ja lääkekorvaukset pysyvät ennallaan. Lääkekatto nousee ensi vuonna 577,66 euroon. Tänä vuonna kattosumma on 572 euroa.

Lääkekaton ylityttyä asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkkeestä vain 2,50 euron omavastuun.

Lääkekorvausten vuosikohtainen alkuomavastuu pysyy 50 eurossa. Lääkekorvauksia voi siis saada vasta, kun on ensin itse maksanut 50 euroa korvattavista reseptilääkkeistään vuoden 2020 aikana. Maksettu alkuomavastuu näkyy apteekin kuitissa.

Kurkku karhena ja ääni käheänä – Pidä huolta äänestäsi

To, 28/11/2019 - 15:45

1. Yleisin syy äänen käheytymiseen on tuiki tavallinen flunssa ja siitä johtuva akuutti kurkunpäätulehdus. Virustaudista johtuen äänihuulet ovat turpeat ja punoittavat, eivätkä ne pääse värähtelemään ääntä tuottaessa normaaliin tapaan.

Joskus äänen käheys voi aiheutua pidempään jatkuneesta liiallisesta äänenkäytöstä tai epätarkoituksenmukaisesta äänentuottotavasta. Tämä rasittaa äänihuulia ja voi aiheuttaa hyvälaatuisia rasitusmuutoksia, esimerkiksi äänihuulikyhmyjä.

2. Flunssan sattuessa tärkein hoitokeino on äänilepo sekä yskimisen ja rykimisen välttäminen. Äänihuulten kosteudesta voi pitää huolta esimerkiksi kulauttelemalla säännöllisesti vettä tai höyryhengityksellä esimerkiksi apteekista saatavan vesipiipun avulla. Tupakoinnin lopettaminen on aina äänelle hyväksi.

Jos äänen käheys johtuu muusta terveysongelmasta, kuten närästyksestä, kannattaa siihen hakea apua, niin käheyskin helpottaa. Äänen käytölle on tärkeää, että stressi pysyy hallinnassa ja erityisesti niskahartiaseudun ja leuan lihakset pysyvät rentona. Puhetyöläisen on hyvä huolehtia rennosta asennosta puhuessa, rennosta äänentuottotavasta ja siitä, että lepuuttaa ääntä taukojen aikana. Kovassa taustamelussa ei kannata puhua pitkiä aikoja, sillä voimakkaalla äänellä puhuminen on kevyttä äänenkäyttöä rasittavampaa.

3. Mikäli äänenkäheys tai muu äänen oireilu ei liity flunssaan ja on kestänyt yli kaksi viikkoa ilman selkeää syytä, on hyvä hakeutua lääkärin tutkimukseen. Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin tai puhe- ja äänihäiriöiden hoitoon erikoistuneen foniatrin vastaanotot ovat hyvä vaihtoehtoja.

Ääniongelmat, kuten käheys, ovat usein hyvin hoidettavissa tai ainakin vähintään lievennettävissä, vaikka ne olisivat jatkuneet pidempäänkin. Puheterapeuteilta saa ohjeita ja apua äänen hoitamiseen ja taloudellisen äänentuottotavan oppimiseen. Ennen puheterapeutin hoitoa täytyy kuitenkin selvittää tarkasti, mistä ongelmat lopulta johtuvat.

4. Jo pienilläkin äänenhuollon keinoilla voi vaikuttaa merkittävästi äänen toimivuuteen. Haukotus, huokaus ja alaleuan rentouttaminen rentouttavat äänielimistöä. Äänen lämmittely hyräilemällä, hyrisemällä tai kevyesti laulamalla on hyvä tapa ottaa käyttöön. Samat keinot myös auttavat rentouttamaan äänielimistöä runsaamman äänenkäytön jälkeen.

5. Ääntä kannattaa vaalia erityisesti, mikäli työ tai harrastus edellyttää runsasta äänenkäyttöä tai ääntä tulee käytettyä haastavissa olosuhteissa. Harvoin tulee ajatelleeksi, että äänentuotto on lihastyötä siinä missä liikuntakin. Jo yleisestä hyvästä terveydentilasta huolehtiminen on äänestä huolehtimista.

Asiantuntijana Katja Saarela, Turun yliopistollisen keskussairaalan johtava puheterapeutti.

Denguekuumetta vastaan uusi ja tehokkaampi rokote

To, 28/11/2019 - 13:50

Arviolta puolet maapallon ihmisväestöstä asuu denguealueilla, joten siltä suojaavalle rokotteelle olisi suuri tarve.

Kyseistä TAK-003-rokotetta testattiin rokottamalla 19 000 denguealueilla asuvaa 4–16-vuotiasta joko varsinaisella rokotteella tai lumevalmisteella.

Tutkimuksen perusteella rokote näyttäisi antavan noin 80-prosenttisen suojan denguekuumetta vastaan, mikä on parempi kuin tällä hetkellä monissa maissa käytössä olevalla rokotteella. Rokote vähensi myös sairaalahoitoa edellyttäviä sairastumisia ja tehosi riippumatta mahdollisesta aikaisemmasta denguetartunnasta.

Rokote oli tehokkain DENV-2-virustyyppiä vastaan, mikä on ymmärrettävää, sillä rokote perustuu siihen. Teho oli jonkin verran heikompi muita denguen virustyyppejä vastaan, mutta tästä saadaan toivon mukaan lisää tietoa, kun potilaita seurataan pitempään.

Denguekuumeeseen sairastuu vuosittain lähes 400 miljoonaa ihmistä. Se voi lievimmillään olla täysin oireeton, mutta vakavista tapauksista noin viidennes johtaa hoitamattomana kuolemaan.

Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä.

Tulehduksellista suolistosairautta potee 7 miljoonaa ihmistä

Ke, 20/11/2019 - 12:00

Tulosten perusteella länsimaissa tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastutaan suurin piirtein yhtä usein kuin aiemminkin, mutta koska potilaat pysyvät nykyään paremmin hengissä ja elävät muutenkin pidempään, potilaiden kokonaismäärä on kasvanut. Nykyään lähes 7 miljoonaa ihmistä potee näitä sairauksia. Tiedot käyvät ilmi 195 maata kattavasta selvityksestä.

Eniten potilaita on Yhdysvalloissa sekä Iso-Britanniassa. Niissä kummassakin sadasta tuhannesta asukkaasta noin 450–460 sairastaa tulehduksellista suolistosairautta. Noin neljännes kaikista maailman tulehduksellista suolistosairautta potevista on yhdysvaltalaisia.

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat selvästi yleisempiä varakkaissa maissa, mutta niiden ilmaantuvuus on lähtenyt nousuun myös alemman tulotason maissa. Tarkkaa syytä tähän ei tiedetä, mutta todennäköinen selitys on elintapojen ja varsinkin ruokavalion muutokset.

Tutkimus julkaistiin Lancet Gastroenterology & Hepatology -lehdessä.

Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus ovat keskeisimmät tulehdukselliset suolistosairaudet. Crohnin tauti on pitkäaikainen ja helposti uusiutuva tulehduksellinen suolistosairaus, joka aiheuttaa muun muassa vatsakipuja, ripulia tai ummetusta, laihtumista ja kuumeilua. Siihen sairastuu vuosittain noin 500 suomalaista.

Haavainen paksusuolitulehdus eli haavainen koliitti on tuntemattomasta syystä aiheutuva pitkäaikainen sairaus, johon liittyvät suolen haavaumat ja tulehdukset aiheuttavat verenvuotoa ja kipuilua.

Lääkkeet kulkivat lakosta huolimatta

Ke, 20/11/2019 - 10:35

Pitkään kestäneeseen postilakkoon on löytynyt sopu 27.11. käydyissä neuvotteluissa. Postin kautta tapahtuvat kuljetukset palautuvat pian normaaleiksi kertyneen ruuhkan purkamisen jälkeen. Lakko vaikutti eniten kirjelähetyksien perille pääsyyn. Myös Postin kautta lähetettyjen pakettien toimitus viivästyi. Lakko olisi voinut pahimmillaan kestää 22.12. asti, ellei sopuun olisi nyt päästy.

Kuljetukset lääketukuista apteekkeihin kulkevat useita jakelureittejä pitkin. Osassa maata Posti kuljettaa lääkkeitä tukusta apteekkiin ainakin osan matkasta. Lakon ajan myös nämä kuljetukset pääsivät perille ilman ongelmia, vaikka Posti oli varoittanut mahdollisista viiveistä toimituksissa.

Tarvittaessa lääkkeiden kuljetuksissa siirrytään käyttämään vaihtoehtoisia jakelureittejä.

Lääkekuljetukset eivät siis vaarantuneet lakon aikana. Koko lääkkeiden jakeluketju asetettiin tärkeysjärjestyksessä etusijalle myös lakon aikana, jotta lääkkeiden saanti voitiin turvata. Aiempienkin työtaisteluiden aikana lääkkeet on aina saatu perille apteekkeihin.

Valmiina poikkeusjärjestelyihin

Lääkkeiden jakelijoina toimivat tukkuliikkeet seurasivat tilannetta jatkuvasti ja pitivät apteekit ajan tasalla mahdollisista muutoksista. Tarvittaessa lääkkeiden toimituksissa oltiin valmiita käyttämään vaihtoehtoisia jakelureittejä, jos kuljetuksissa havaittaisiin ongelmia.

Apteekit saivat myös lakon ajalle uusia ohjeistuksia viranomaisten kanssa käytävään tiedonvälitykseen. Esimerkiksi aikaisemmin kirjepostina kulkeneet lääkkeiden erityislupahakemukset ohjeistettiin lähettämään Fimeaan myös sähköisesti, jotta niiden käsittely ei viivästyisi lakon takia.

Laajentui tukilakkojen myötä

Lakkokeskustelujen keskiössä oli  postintyöntekijöitä koskevan työehtosopimuksen vaihtuminen. Eri tahot osoittivat tukensa postilaisille ryhtymällä tukilakkoon. Esimerkiksi Ilmailualan Unioni IAU käynnisti tukitoimensa pian lakon alkaessa lopettaen postin käsittelyn kaikilla Suomen lentoasemilla.

Auto ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n tukilakko laajensi työtaistelun koskemaan muun muassa kuorma-auto ja linja-autoalan työntekijöiden hoitamia Postin kuljetuksia.

Myös Palvelualojen Ammattiliitto PAM liittyi tukilakkoon maanantaina 25.11. Tällöin lakon vaikutukset laajenivat koskemaan postipakettien ja kirjeiden käsittelyä kauppojen yhteydessä olevissa asiamiesposteissa.

Uutista päivitetty lakon loppuessa 27.11.2019

Lääkkeet kulkevat lakosta huolimatta

Ke, 20/11/2019 - 10:35

Meneillään oleva postilakko on toistaiseksi vaikuttanut eniten kirjelähetyksien perille pääsyyn. Myös Postin kautta lähetettyjen pakettien toimitus on viivästynyt. Lakko voi pahimmillaan kestää 8.12. asti, ellei sopuun päästä aikaisemmin.

Kuljetukset lääketukuista apteekkeihin kulkevat useita jakelureittejä pitkin. Osassa maata Posti kuljettaa lääkkeitä tukusta apteekkiin ainakin osan matkasta. Toistaiseksi myös nämä kuljetukset ovat päässeet perille ilman ongelmia, vaikka Posti on varoittanut mahdollisista viiveistä toimituksissa.

Tarvittaessa lääkkeiden kuljetuksissa siirrytään käyttämään vaihtoehtoisia jakelureittejä.

Lääkekuljetukset eivät vaarannu lakon aikana. Koko lääkkeiden jakeluketju asetetaan tärkeysjärjestyksessä etusijalle myös lakon aikana, jotta lääkkeiden saanti voidaan turvata. Aiempien työtaisteluiden aikana lääkkeet on aina saatu perille apteekkeihin.

Valmiina poikkeusjärjestelyihin

Lääkkeiden jakelijoina toimivat tukkuliikkeet seuraavat tilannetta jatkuvasti ja pitävät apteekit ajan tasalla mahdollisista muutoksista. Tarvittaessa lääkkeiden toimituksissa siirrytään käyttämään vaihtoehtoisia jakelureittejä, jos kuljetuksissa havaittaisiin ongelmia.

Apteekit ovat myös saaneet lakon ajalle uusia ohjeistuksia viranomaisten kanssa käytävään tiedonvälitykseen. Esimerkiksi aikaisemmin kirjepostina kulkeneet lääkkeiden erityislupahakemukset on ohjeistettu lähettämään Fimeaan myös sähköisesti, jotta niiden käsittely ei viivästyisi lakon takia.

Laajentui tukilakkojen myötä

Lakkokeskustelujen keskiössä on ollut postintyöntekijöitä koskevan työehtosopimuksen vaihtuminen. Eri tahot ovat osoittaneet tukensa postilaisille ryhtymällä tukilakkoon. Esimerkiksi Ilmailualan Unioni IAU käynnisti tukitoimensa pian lakon alkaessa lopettaen postin käsittelyn kaikilla Suomen lentoasemilla.

Auto ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n tukilakko on laajentanut työtaistelun koskemaan muun muassa kuorma-auto ja linja-autoalan työntekijöiden hoitamia Postin kuljetuksia.

Myös Palvelualojen Ammattiliitto PAM on ilmoittanut aloittavansa tukitoimet maanantaina 25.11., jos sopua ei ole ennen tätä syntynyt. Tällöin lakon vaikutukset laajenisivat koskemaan postipakettien ja kirjeiden käsittelyä kauppojen yhteydessä olevissa asiamiesposteissa.

Hampaiden hoitaminen voi laskea verenpainetta

Ti, 19/11/2019 - 16:00

Hampaiden kiinnityskudosten tulehdus eli parodontiitti voi tuoreen tutkimuksen mukaan nostaa verenpainetta. Parodontiitin hoitaminen puolestaan laskee verenpainelukemia, European Heart Journalin julkaisemat tulokset osoittavat.

Tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia, sillä tätä ennen parodontiitin hoitamisen ei ole osoitettu laskevan verenpainetta. Todennäköisesti taustalla on parodontiittiin kuuluvan tulehdustilan hellittäminen. Tulokset vahvistavatkin näyttöä tulehdustilojen ja korkean verenpaineen yhteyksistä.

Havainnot perustuvat kokeeseen, jossa sata parodontiittia ja korkeaa verenpainetta potevaa aikuista satunnaistettiin joko parodontiittihoitoon tai vertailuryhmään. Tutkijoilla oli käytössään geenitietoja, joiden avulla he valitsivat tutkimukseen henkilöitä, joiden perimä altisti sekä parodontiitille että korkealle verenpaineelle.

Parodontiitin hoitaminen johti kahdessa kuukaudessa huomattavaan tulehdusmerkkiaineiden vähentymiseen sekä verenpaineen laskuun. Verrokkeihin nähden heidän systolinen vuorokausiverenpaineensa laski keskimäärin 11 mmHg enemmän. Myös diastolinen verenpaine laski, minkä lisäksi verisuonten sisäpintojen toimintakyvyssä havaittiin parannusta.

Tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne vahvasti viittaavat siihen, että parodontiitti ja siihen liittyvä krooninen tulehdustila todennäköisesti nostavat verenpainetta. Jos havainnot varmistuvat, parondontiitin hoitamisella voisi olla huomattava vaikutus väestön terveyteen. Suomessa arviolta kahdella kolmesta yli 30-vuotiaasta on alkava tai pidemmälle ehtinyt parodontiitti. Korkeaa verenpainetta potee noin puolet suomalaismiehistä ja kolmannes -naisista.

Silmänpohjan ikärappeuma tulee yleistymään Euroopassa väestön ikääntymisen myötä.

To, 14/11/2019 - 11:13

Silmänpohjan ikärappeuma tulee huomattavasti yleistymään Euroopassa väestön ikääntymisen myötä, tuore selvitys osoittaa. Silmänpohjan ikärappeuma on yleisin näkövammaisuutta aiheuttava sairaus länsimaissa.

Selvitys perustuu 26 aikaisemman tutkimuksen aineistoihin, ja niiden perusteella tutkijat arvioivat silmänpohjan ikärappeuman vaivaavan 77 miljoonaa eurooppalaista vuonna 2050. Nykyisellään noin 67 miljoonaa eurooppalaista potee silmänpohjan ikärappeumaa.

Vuonna 2050 silmänpohjan ikärappeumaa sairastaa 15 prosenttia useampi ja siihen sairastuu 75 prosenttia useampi kuin nykyään. Tämän seurauksena silmänpohjan ikärappeuma tulee olemaan joka neljännellä iäkkäällä Euroopassa. Vielä yleisempi se tulee olemaan yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä, josta joka kolmas tulee sairastamaan silmänpohjan ikärappeumaa, jos kehitys kulkee kuten nyt arvioidaan.

Nyt julkaistut luvut ovat vain arvioita, mutta väestön ikääntymisen vuoksi on hyvin todennäköistä, että silmänpohjan ikärappeuma tulee yleistymään lähivuosikymmeninä. Silmänpohjan ikärappeumaan ei ole parantavaa hoitoa, joten tarve sairastumista ehkäiseville keinoille ja hoidoille on suuri. Sairastumisriskiään voi pienentää muun muassa lopettamalla tupakoinnin, syömällä runsaasti vihanneksia ja kalaa, liikkumalla riittävästi ja laihduttamalla mahdolliset liikakilot.

Tutkimus julkaistiin British Journal of Ophthalmology -lehdessä.

Stressi haittaa verisuonten toimintaa ja lisää sydänsairaiden oireilua

Ke, 13/11/2019 - 09:45

Akuutit stressitilanteet voivat tutkimusten mukaan tilapäisesti heikentää verisuonten sisäpintojen toimintaa. Sydän- ja verisuonitauteja jo sairastavilla tämä myös suurentaa uusien sydänoireiden vaaraa, tuore tutkimus osoittaa. Tulokset ovat tervetulleita, sillä vaikka stressi on yhdistetty verisuonimuutoksiin aiemminkin, tätä ennen muutosten ei ole osoitettu liittyvän myös varsinaisiin sydänoireisiin.

Stressin vaikutuksia tutkittiin laittamalla 560 keskimäärin 63-vuotiasta sepelvaltimotautipotilasta stressitilanteeseen, minkä jälkeen heitä seurattiin kolmen vuoden ajan. Stressikokeessa potilaat joutuivat pitämään julkisen puheen, mikä valtaosalle ihmisistä on stressaavaa.

Tulosten perusteella stressitilanne heikensi potilaiden verisuonten endoteelikerroksen toimintaa, mutta runsaalla 60 prosentilla potilaista muutos oli niin suuri, että sitä voitiin kuvata endoteelin ohimeneväksi toimintahäiriöksi. Kolmen vuoden seurannan aikana nämä potilaat saivat myös lähes kaksi kertaa todennäköisemmin uusia sydänoireita kuin potilaat, joilla stressin vaikutus oli pienempi.

Sydänoireisiin laskettiin sydäninfarktit, epävakaa ja toimenpiteitä vaativa rasitusrintakipu, vaikea sydämen vajaatoiminta tai sydänoireista aiheutunut kuolema. Kuolemia oli tosin vähän.

Jos havainnot varmistuvat lisätutkimuksissa, stressille herkkien potilaiden tunnistaminen voisi mahdollisesti auttaa ehkäisemään monen sydänpotilaan oireita. Vielä ei tiedetä, kuinka hyvin tulokset sopivat muihin kuin sepelvaltimotautia poteviin.

Tutkimus julkaistiin JAMA Cardiology -lehdessä.

Rasva kertyy myös hengitysteihin – saattaa selittää ylipainoisten astmariskin

Ti, 05/11/2019 - 10:28

Tutkijat ovat ensimmäistä kertaa osoittaneet rasvan kertyvän myös hengitysteiden sisään. Näin tapahtuu etenkin ylipainoisille ja lihaville, European Respiratory Journalissa julkaistut tulokset osoittavat.

Havainto on hyvin mielenkiintoinen, sillä lihavuus voi altistaa astmalle ja pahentaa astmaoireita, mutta tarkkaa selitystä ilmiölle ei ole löydetty.

Nyt julkaistut havainnot perustuvat keuhkonäytteisiin, jotka saatiin 52 kuolleelta. Osa heistä oli menehtynyt astmaan, osa oli sairastanut astmaa, mutta menehtynyt johonkin muuhun ja osalla ei ollut lainkaan astmaa.

Tutkijat havaitsivat rasvan voivan kasaantua suurten hengitysteiden sisälle varsinkin ylipainoisilla ja lihavilla henkilöillä. Rasvan kertyminen liittyi myös hengitysteiden seinämien paksuuntumiseen ja mahdollisesti keuhkojen tulehdukseen, mitkä voivat selittää lihavuuteen liittyviä astmaoireita.

Tuloksista ei voi päätellä vaikuttaako hengitysteiden rasvakertymät potilaiden oireisiin, joten havaintoihin kannattaa suhtautua varoen. Jos havainnot kuitenkin varmistuvat lisätutkimuksissa, rasvan kertyminen hengitysteiden seinämiin voi olla yksi astmaoireita aiheuttava tai pahentava mekanismi. Seuraavaksi tutkijat haluavat selvittää voiko laihduttaminen vähentää hengitysteiden rasvaa ja sitä kautta hengitysoireita.

Onko reseptissäsi lääkettä vielä saatavilla?

Ke, 30/10/2019 - 14:05

Nykyään lääkärisi voi määrätä lääkkeet jopa kahdeksi vuodeksi. Tällöin voi olla entistä haastavampaa muistaa, milloin resepti vanhenee, ja kuinka monta pakkausta lääkettä reseptissä oli määrätty.

Reseptisi ovat yleensä voimassa kaksi vuotta määräämispäivästä sähköisessä reseptikeskuksessa. Lääkärisi päättää reseptin kirjoittaessaan voimassaoloajan lisäksi myös tarpeellisesta lääkemäärästä. Tämä voi reseptissäsi olla ilmoitettu joko pakkausten lukumääränä tai ajanjaksona; esimerkiksi vuoden tarvetta vastaava määrä pakkauksia.

– Kun olet saanut reseptin tietylle ajanjaksolle ja se toimitetaan apteekissa ensimmäistä kertaa, farmaseutti tai proviisori laskee annoksen mukaisesti reseptiin jäljelle jäävän määrän pakkauksina. Joskus annoksen vaihdellessa voidaan jäljelle jäävä määrä merkitä päivämäärällä, mihin asti voit hakea lääkettä reseptillä, Tesoman apteekin proviisori Veronika Horniačková selventää.

Eikö sitä reseptiä uusitakaan automaattisesti?

Muistathan pyytää lääkäriä uusimaan reseptisi hyvissä ajoin, ennen lääkkeen seuraavaa hakukertaa.

– Toisinaan kuulee oletuksen, että uusiminen tapahtuisi automaattisesti, kun olet noutanut reseptistäsi viimeisen lääkepakkauksen. Se ei kuitenkaan pidä paikkansa. Sinun tulee lähettää uusimispyyntö lääkärillesi, jotta hän tietää käydä uusimassa juuri sinun reseptisi, Veronika huomioi.

Voit helpoiten pyytää reseptisi uusimista sähköisessä Omakanta-palvelussa tai ottamalla yhteyttä omalle terveysasemalle tai työterveyshuoltoon. Myös apteekit auttavat mielellään ja pystyvät lähettämään uusimispyynnön lääkärille apteekkikäynnin yhteydessä.

Omakanta-palveluun voit kirjautua esimerkiksi omilla verkkopankkitunnuksillasi, sähköisellä henkilökortillasi tai mobiilivarmenteella. Kirjautumisen jälkeen löydät listan resepteistäsi ja uusimispyynnön lähettäminen lääkärille on helppoa.

– Jos uusimispyynnön yhteyteen on liitetty sinun puhelinnumerosi, saat tekstiviestin, kun lääkärisi on käsitellyt uusimispyynnön. Kaikki uusimispyynnöt käsitellään viimeistään kahdeksan arkipäivän sisällä, Veronika kertoo.

Jos asioit apteekissa toisen henkilön puolesta, voit pyytää uusimispyynnön lähettämistä vain, jos sinulla on siihen tarvittava valtuus. Voit antaa valtuuden läheisellesi sähköisesti Suomi.fi palvelun kautta, tai paperisena. Toistaiseksi voimassa olevaa sähköistä valtakirjaa voit hyödyntää kaikissa Suomen apteekeissa. Paperinen valtakirja on apteekkikohtainen ja se on yleensä voimassa kolme vuotta allekirjoittamispäivästä.

Eihän tämä nyt onnistu…

On olemassa tilanteita, jolloin et pysty itse lähettämään reseptin uusintapyyntöä. Lääkäri voi olla kieltänyt reseptin uusimisen reseptimerkinällä tai resepti voi olla jo niin vanha, ettei uusimispyyntöä pysty sähköisesti lähettämään. Pystyt lähettämään uusintapyynnön 28 kuukauden sisällä reseptisi määräyspäivästä, jos reseptisi on voimassa kaksi vuotta. Muiden reseptien osalta voit pyytää uusintaa 16 kuukauden sisällä.

Jos et pysty lähettämään uusintapyyntöä, sinun tulisi olla yhteydessä omaan lääkäriisi ja keskustella lääkkeen tarpeesta. Lääkäri voi tämän jälkeen kirjoittaa uuden reseptin. Puhelimitse määrättyjä reseptejä, erityislupareseptejä tai eläinreseptejä et pysty uusimaan sähköisellä uusimispyynnöllä.

Lääkäri voi myös hylätä reseptisi uusimispyynnön. Hän on voinut esimerkiksi arvioida, että viimeisestä kontrollikäynnistäsi on liian pitkä aika ja toivoo sinun tulevan vastaanotolle.

– Hylätty uusimispyyntö voi siis olla yksi keino saada sinut ottamaan yhteyttä lääkäriisi, Veronika korostaa.

 Seuraa tarraa

Kun saat lääkkeesi apteekista, niihin liimataan tarra, josta löydät ohjeet lääkkeen annosteluun. Lisäksi tarran reunasta tai sen takaa löydät tiedon muun muassa reseptiisi jäljelle jäävästä lääkemäärästä ja sen voimassaoloajasta. Kun huomaat pakkauksen olevan loppupuolellaan voit helposti vilkaista tarrasta, onko reseptistä vielä noudettavissa lisää lääkettä. Jos sinulla on paljon lääkkeitä, voit pyytää apteekista yhteenvetotulosteen sähköisistä resepteistäsi. Tulosteeseen on koottu tieto voimassa olevista resepteistäsi. Samanlaisen yhteenvedon saat tulostettua myös itse Omakanta-palvelusta. Yhteenvedon avulla pysyt selvillä resepteistäsi.

– Yksi hyvä keino, miten voit pitää kirjaa omista lääkkeistäsi, on pitää mukanasi ajantasaista lääkelistaa. Siihen voi käytössä olevien lääkkeiden ja annosten lisäksi kirjoittaa tiedon siitä, kuinka kauan resepti on voimassa, ja kuinka monta pakkausta on vielä saamatta. Jos tuntuu vaikealta tulkita reseptiä, kannattaa asiasta kysyä omassa apteekissasi, Veronika vinkkaa.

Milloin lääkkeet kannattaisi hakea apteekista?

Säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet olisi hyvä hakea apteekista ainakin viikko tai pari ennen kuin ne loppuvat. Tällöin jää tarvittaessa aikaa uusia resepti tai tilata tarvittava lääke, jos sitä ei olekaan apteekin hyllyllä.

KELA korvaa kerralla enintään kolmen kuukauden tarvetta vastaavan määrän lääkettä ja ohjeistaa myös, milloin pystyt korvattuna hakemaan seuraavan erän. Muistisääntö on helppo: jos haet lääkettä kerrallaan kolmeksi kuukaudeksi, seuraavan erän voi tulla hakemaan kolme viikkoa ennen edellisen loppumista. Kahden kuukauden ja kuukauden lääke-erissä voit olla liikkeellä kahta viikkoa ja viikkoa ennen.

– Aina kun noudat lääkettä apteekista, on hyvä varmistaa, jääkö sitä jäljelle seuraavalle kerralle ja ehtiikö sen vielä hakemaan reseptin voimassa ollessa. Koskaan sinua ei jätetä tilanteessa yksin, vaan apua on aina saatavilla, Veronika kiteyttää.