Apteekki.fi syöte

Tilaa syöte syöte Apteekki.fi syöte
Apteekki-sivustolta löydät tietoa terveydestä, hyvinvoinnista ja sairauksien hoidosta. Apteekkihausta löydät helposti apteekkien yhteystiedot ja luotettavat suomalaiset verkkoapteekit. Lääkekorvauslaskurin avulla selvität lääkkeiden ajantasaiset hinnat, korvaustiedot ja vaihtokelpoiset lääkkeet.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 53 min sitten

Flunssavirukset saattavat lisätä vastustuskykyä myös covid-19-virukselle

Pe, 26/11/2021 - 13:56

Koronaviruksia tunnetaan kymmeniä erilaisia, joista seitsemän voi tarttua ihmisiin. Näistä neljä aiheuttaa ihmisillä lieviä flunssainfektioita, jotka saattavat antaa jonkinlaista suojaa myös COVID-19-koronavirusta vastaan. 

Vaikutus ei ole läheskään yhtä suuri kuin rokotteiden, mutta se saattaa lyhentää ja lievittää oireita osalla potilaista.

Tiedot käyvät ilmi Nature Communications -lehden julkaisemasta tutkimuksesta, jossa tutkittiin neljää tavallista flunssaa aiheuttavaa koronavirusta 825 verinäytteestä, jotka oli otettu ennen koronavirusepidemiaa. Lisäksi tutkijat analysoivat 389 COVID-19-tartunnan saaneen verinäytteitä.

Tutkijat havaitsivat, että COVID-19-tartunnan saaneilla oli veressään vähemmän muiden koronavirusten vasta-aineita kuin potilailla, jotka eivät olleet saaneet tartuntaa. Mallinnuksen perusteella potilaat, joiden veressä vasta-aineita oli runsaasti, joutuivat myös muita epätodennäköisemmin sairaalahoitoon COVID-19-tartunnan saatuaan.

Havainnot pitää varmistaa suuremmissa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat tavallista flunssaa aiheuttavien koronavirusten ja niihin kehittyneen vastustuskyvyn lyhentävän ja lievittävän COVID-19-infektiota. Periaatteessa on myös mahdollista, että COVID-19-rokotteet saattavat samalla lailla suojata tavallisia koronaviruksia vastaan, mutta tästä ei ole vielä tutkimusnäyttöä.

Influenssarokotuksen voi ottaa yhtä aikaa koronarokotuksen kanssa

Ti, 23/11/2021 - 10:35

Koronavirusrokotuksen tehosteannoksen voi turvallisesti ottaa influenssarokotuksen kanssa ilman, että kummankaan rokotteen teho heikkenee. Tuoreen brittitutkimuksen havainto on tervetullut, sillä se on ensimmäinen laadukas tutkimus, jossa asiaa on selvitetty.

Tutkimuksessa 680 eri-ikäistä potilasta sai joko Suomessa käytettävän Pfizer-BioNTech-koronarokotteen tai AstraZenecan rokotteen samaan aikaan influenssarokotteen tai lumerokotteen kanssa. Puolet potilaista sai lumerokotteen ensin ja influenssarokotteen 21 päivää myöhemmin ja puolet sai influenssarokotteen ensin.

Rokotteiden antaminen samaan aikaan oli turvallista eikä aiheuttanut merkittäviä haittavaikutuksia verrattuna lumerokotukseen. Kummatkin koronavirusrokotteet olivat myös tehokkaita ja saivat aikaan niille tyypillisen vasta-ainetuotannon riippumatta samanaikaisesta influenssarokotuksesta. Tutkimuksessa käytettiin kolmea erityyppistä influenssarokotetta.

Brittien tulokset osoittavat, että koronavirusrokotteen toisen tehosteannoksen voi ottaa samalla käynnillä influenssarokotuksen kanssa ilman pelkoa haittavaikutuksista tai rokotteiden tehon heikkenemisestä. Rokotteiden antaminen samaan aikaan voisi helpottaa terveydenhuollon työtaakkaa etenkin nyt, kun influenssakausi on alkamassa ja rokotukset ovat ajankohtaisia.

Tutkimus julkaistiin Lancet-lehdessä.

Pandemia vähensi antibioottien käyttöä

Ma, 22/11/2021 - 08:47

Koronapandemia on vähentänyt antibioottien kulutusta Suomessa. Vastaava ilmiö on havaittavissa myös useissa muissa Euroopan maissa. Vuosina 2019–2020 bakteerilääkkeiden kokonaiskulutus laski EU/ETA-maissa 16,6 prosenttia ja Suomessa 19,3 prosenttia.

Sosiaalisten kontaktien välttäminen, käsihygienian edistäminen, yskimisetiketti ja matkustusrajoitukset ovat vähentäneet kaikkien hengitystieinfektioiden sekä suolistoinfektioiden esiintymistä. Se selittää antibioottien kulutuksen laskua avoterveydenhuollossa.

- Sairaaloiden antibioottien kulutuksen vähenemiseen ovat vaikuttaneet muun muassa hankaluudet perusterveydenhuollon palveluiden saatavuudessa, ei-kiireellisten leikkausten peruuntumiset sekä pitkäaikaissairauksia sairastavien potilaiden sairaalahoitojaksojen väheneminen, sanoo THL:n tutkija Katja Koukkari.

Ero muihin Pohjoismaihin on kaventunut

Muissa Pohjoismaissa antibioottien kulutus on perinteisesti ollut vähäisempää kuin Suomessa. Ero on kuitenkin kaventunut ja esimerkiksi penisilliinien kulutus on meillä selvästi vähäisempää kuin Ruotsissa ja Norjassa, lukuun ottamatta yhdistelmävalmisteita sekä vanhempien kefalosporiinien kulutusta.

Antibioottien kokonaiskulutus on laskenut Suomessa kaikissa sairaanhoitopiireissä. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria ja tiettyjen antibioottien kohdalla määrät ovat jopa nelinkertaisia niihin alueisiin verrattuna, joissa kulutus on vähäisintä.

Antibioottien kulutuksen seuranta on tärkeä osa mikrobilääkeresistenssin torjuntaa. Resistenssi heikentää antibioottien tehoa, jolloin tavallistenkin infektioiden hoito voi vaikeutua ja hoidoista tulee pidempiä ja kalliimpia.

Suomessa mikrobilääkekulutusta seurataan sekä kansallisesti että osana Euroopan tautikeskus ECDC:n koordinoimaa seurantaverkostoa.

Nukkumaanmenoaika saattaa vaikuttaa sydän- ja verisuonitautien riskiin

Ma, 15/11/2021 - 16:40

Univaje ja uniongelmat on yhdistetty sydänoireisiin, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella myös nukkumaanmenoaika saattaa vaikuttaa sydänriskeihin. Pienimmässä sairastumisvaarassa ovat iltakymmenen ja yhdentoista välillä nukkumaan menevät.

Verrattuna klo 22–23 aikoihin nukkumaan meneviin riski sairastua sydän- ja verisuonitautiin kuusivuotisen seurannan aikana oli neljänneksen suurempi osallistujilla, jotka menivät yöunille ennen iltakymmentä tai vasta puolenyön jälkeen.

Yhteys havaittiin riippumatta yöunien kestosta ja unirytmin vaihteluista. Myöskään aamu- tai iltarytmisyys, tupakointi, painoindeksi, diabetes, korkea verenpaine tai sosioekonomiset seikat eivät selittäneet tuloksia. Nukkumaanmenoaika vaikutti etenkin naisten sydänriskeihin, mutta tältä osin tulokset vaativat vielä lisäselvityksiä.

Tuloksista ei voi päätellä johtuvatko yhteydet vain nukkumaanmenoajasta vai muista seikoista, jotka vaikuttavat vuorokausirytmiin. Tämän vuoksi ei ole varmaa pienentyisivätkö havaitut sydänriskit vain muuttamalla nukkumaanmenoaikaa. Joka tapauksessa havainnot vahvistavat näyttöä unen ja levon yhteyksistä sydän- ja verisuonitautien kehittymiseen.

Tutkimus julkaistiin European Heart Journal -lehdessä, ja siihen osallistui 88 000 keskimäärin 61-vuotiasta brittiä. Unta ja nukkumaanmenoaikaa mitattiin aktiivisuusrannekkeilla. Kuusivuotisen seurannan aikana 3 200 osallistujaa sairastui sydäninfarktiin, sydämen vajaatoimintaan, iskeemiseen sydänsairauteen tai aivoverenkiertohäiriöön.

Rintaruokinta saattaa ehkäistä tyypin 1 diabetesta

Pe, 12/11/2021 - 15:10

Rintamaitoa ainakin puolen vuoden ajan saavat näyttäisivät säästyvän tyypin 1 diabetekselta muita todennäköisemmin, ruotsalaistutkimus osoittaa. Yhteys on vielä voimakkaampi, jos lapsi on täysimetyksellä.

Arvostetun Karoliinisen instituutin tutkijat selvittivät asiaa käymällä läpi 152 tutkimusta, joissa selvitettiin ruokavalion yhteyksiä tyypin 1 diabetekseen.

Aineistojen yhteisanalyysin perusteella rintamaitoa 6–12 kuukauden ajan saaneet sairastuivat tyypin 1 diabetekseen yli puolet epätodennäköisemmin kuin vähemmän aikaa imetetyt. Pelkkää rintamaitoa ensimmäiset 2–3 kuukautta saaneet sairastuivat kolmanneksen harvemmin kuin lapset, jotka eivät olleet täysimetyksellä lainkaan.

Varhainen kiinteiden ruokien aloittaminen saattaa lisätä diabetesriskiä

Äidinmaidon lisäksi myös lehmänmaito ja muut maitotuotteet saattoivat vaikuttaa sairastumisriskiin. Aineistot viittasivat sairastumisriskin olevan suurentunut alle 15-vuotiailla lapsilla, jotka esimerkiksi juovat 2–3 lasillista maitoa päivittäin. Myös gluteenia sisältävien ruokien ja hedelmien varhainen syöminen liittyivät suurempaan tyypin 1 diabeteksen riskiin, mutta on epäselvää liittyykö tämä kiinteiden ruokien varhaiseen aloittamiseen vai lyhempään imetysaikaan.

Ruokavalion ja imetyksen lisäksi monet muutkin seikat ovat voineet vaikuttaa tuloksiin ja siksi havainnot pitäisi varmistaa lisätutkimuksissa. Nykykäsityksen mukaan tyypin 1 diabetes syntyy perinnöllisen alttiuden ja ulkoisen laukaisevan tekijän yhteisvaikutuksena, joten ruokavalio saattaa hyvinkin vaikuttaa sairastumisriskiin. Aiemmissa tutkimuksissa myös virusinfektiot on yhdistetty tyypin 1 diabeteksen laukeamiseen.

Tutkimus julkaistiin Euroopan Diabetestutkijoiden järjestön EASD:n vuotuisessa konferenssissa.

Jo yksi juoksulenkki laskee verenpainetta

Ke, 10/11/2021 - 09:57

Säännöllinen liikunta tunnetusti alentaa verenpainetta, mutta suotuisia verenpainevaikutuksia nähdään jo yhden intensiivisen liikuntasuorituksen jälkeen. Korkeaa verenpainetta potevien verenpainelukemat pysyvät matalammalla ainakin vuorokauden ajan, tuore tutkimus osoittaa.

Tulokset perustuvat 37 aikaisemman tutkimuksen aineistoihin ja yhteisanalyysiin, ja niiden perusteella verenpainepotilaiden systolinen vuorokausiverenpaine laski keskimäärin 1,6 mmHg ja diastolinen 1 mmHg yhden liikuntasuorituksen jälkeen. Päivällä mitattu verenpaine laski 3 mmHg ja yöllinen verenpaine 1,8 mmHg.

Vaikutus oli yhtä suuri verenpainelääkityksellä olevilla ja lääkitsemättömillä, mutta koski vain intensiivistä aerobista liikuntaa kuten juoksemista. Pelkkä voimaharjoittelu tai voimaharjoittelun ja aerobisen liikunnan yhdistelmät eivät laskeneet verenpainetta.

Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat jo yhden juoksulenkin tai muun intensiivisen aerobisen liikuntajakson laskevan verenpainepotilaiden verenpainetta. Vaikutus ei ole suuren suuri, mutta pienetkin muutokset ovat tervetulleita. Suuremman hyödyn saa kuitenkin liikkumalla säännöllisesti.

Tutkimus julkaistiin Hypertension-lehdessä.

Sähkötupakka ei vaikuta auttavan pysyvään savuttomuuteen

Ma, 08/11/2021 - 18:13

Monet tupakoitsijat vaihtavat sähkötupakkaan tai muihin tupakkatuotteisiin siinä toivossa, että ne auttavat eroon tavallisista savukkeista. Tutkimusten mukaan osaa tämä saattaa auttaa tupakoinnin lopettamisessa, mutta pitkäaikainen hyöty jää saavuttamatta.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa seurattiin 13 000 tupakoitsijaa. Heistä 9 prosenttia oli hiljattain lopettanut tupakoinnin. Tupakoinnin lopettaneista 23 prosenttia oli vaihtanut tavalliset savukkeet sähkötupakkaan ja 37 prosenttia johonkin muuhun tupakkatuotteeseen.

Kun osallistujia tarkasteltiin vuoden kuluttua tupakoinnin lopettamisesta, sähkötupakkaan tai muihin tupakkatuotteisiin vaihtaneista 9 prosenttia useampi oli repsahtanut ja aloittanut tupakoinnin uudelleen. Tämä havaittiin verrattuna osallistujiin, jotka lopettivat tupakoinnin käyttämättä muita tupakkatuotteita.

Tulokset viittasivat tosin myös siihen, että vaikka sähkötupakkaan vaihtaneet repsahtivat todennäköisemmin, he myös lopettivat tupakoinnin uudelleen muita todennäköisemmin. Tulokset eivät kerro olivatko seuraavat lopetusyritykset onnistuneita.

Sähkötupakkaa on pidetty vähemmän haitallisena kuin tavallisia savukkeita, mutta viimeaikaisten tutkimusten perusteella sähkötupakka on todennäköisesti yhtä haitallista verisuonille ja valtimoille kuin tavallinen tupakka eikä sitä sen vuoksi voi suositella terveellisempänä vaihtoehtona. Tämän vuoksi sähkötupakan käyttö tupakkavieroituksessa on kyseenalaista.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Suonikohjut yleisempiä pitkillä ja lihavilla

Pe, 05/11/2021 - 09:02

Suonikohjut ovat pitkälti perinnöllisiä, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella ne ovat yleisempiä myös pitkillä, ylipainoisilla, tupakoitsijoilla sekä potilailla, joiden veren rautapitoisuus on suuri.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, joka kattoi yhteensä yli 22 000 suonikohjupotilaan ja 500 000 verrokin terveys- ja geenitiedot. Geenitiedot tekevät tuloksista luotettavampia ja auttavat erottamaan riskitekijöiden ja niitä aiheuttavien seikkojen vaikutukset.

Tulosten perusteella pituus, lihavuus, tupakointi ja suuri veren rautapitoisuus liittyvät suurentuneeseen suonikohjujen vaaraan. Suuret kalsium- ja sinkkitasot saattavat puolestaan pienentää sairastumisriskiä. Korkean verenpaineen vaikutus jäi epäselväksi ja saattoi selittyä potilaan pituudella.

Tutkijat selvittivät myös muun muassa kahvin, monien vitamiinien, folaatin, diabeteksen ja magnesiumin vaikutuksia, mutta tulokset jäivät tältä osin epäselviksi.

Havainnot lisäävät tietoa suonikohjujen riskitekijöistä. Perinnöllisen alttiuden lisäksi muun muassa raskaus ja seisomatyö voivat altistaa suonikohjuille, aiemmista tutkimuksista tiedetään.

Suonikohjuilla tarkoitetaan alaraajojen laskimoiden vajaatoimintaa. Vajaatoimintaan johtavat laskimoiden seinämissä tapahtuvat rakenteelliset muutokset ja laskimoiden läppien rappeutuminen. Suonikohjut näkyvät ihon läpi pullistuneina suonina, ja ne vaivaavat noin 20–30 prosenttia aikuisista.

Lisää juustoa vanhuksille

To, 04/11/2021 - 16:09

Hoitokodissa asuvien vanhusten kaatuilua ja luunmurtumia voitaisiin vähentää yksinkertaisesti antamalla heille enemmän juustoa ja muita maitotuotteita, tuore tutkimus osoittaa. Maitotuotteista saatava kalsium ja proteiini ovat ilmiön taustalla.

Tutkimukseen osallistui 7 200 keskimäärin 86-vuotiasta hoitokotiasukasta, joista puolet satunnaistettiin saamaan päivittäin muun ruoan lisäksi maitoa, jugurttia ja juustoa. Maitotuotteet nostivat päivittäisen kalsiumin saannin 1 140 grammaan ja proteiinin saannin 69 grammaan. Verrokkien ruokavalio pidettiin ennallaan. Kaikki asukkaat saivat riittävästi D-vitamiinia.

Kahden vuoden seurannan aikana osallistujille sattui yhteensä 4 300 kaatumista ja 320 luunmurtumaa, joista 135 oli lonkkamurtumia.

Verrokkeihin verrattuna maitoryhmäläisten luunmurtumariski oli kolmanneksen pienempi ja lonkkamurtumariski lähes puolet pienempi. Kaatumiset olivat 10 prosenttia harvinaisempia, tulokset osoittivat. Hyödyt olivat yhtä suuria kuin tutkimuksissa, joissa potilaita on hoidettu osteoporoosilääkkeillä.

Havainnot ovat hyvin mielenkiintoisia, sillä iäkkäiden kaatumisia ja luunmurtumia yritetään usein ehkäistä lääkkeillä ja ravintolisillä, vaikka saman saisi aikaan ruokavaliomuutoksilla.

Tutkimus julkaistiin BMJ-lehdessä.

Riskiryhmien maksuttomat influenssarokotukset ovat alkaneet

Ti, 02/11/2021 - 10:40

Monet kunnat aloittavat influenssan riskiryhmiin kuuluvien influenssarokotukset marraskuun alussa. Influenssa on vakava tauti, joka voi aiheuttaa vaarallisia jälkitauteja, kuten keuhkokuumetta. Influenssarokote ehkäisee viruksen leviämistä ja suojaa sekä omaa terveyttä että lähipiiriä.

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä. 

Maksuttoman influenssarokotteen saavat kaikki vakavalle influenssalle alttiit, eli

  • 65 vuotta täyttäneet
  • 6 kuukauden - 6 vuoden ikäiset lapset
  • raskaana olevat naiset
  • sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat.

Lisäksi influenssarokotteen saavat maksutta myös

  • varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
  • henkilöt, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa
  • potilaiden tai asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon osallistuva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon työntekijät
  • tietyt henkilöt vakavalle influenssalle alttiiden lähipiiristä.

Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden määritelmää on tarkennettu aiempiin vuosiin verrattuna. Nyt lähipiiriin luokitellaan kaikki, jotka ovat toistuvasti läheisessä kontaktissa vakavalle influenssalle erityisen alttiiseen ihmiseen tai sellaisen vakavalle influenssalle alttiin ihmisen kanssa, jota ei voida suojata influenssarokotteella.

Rokotteen voi ottaa yhdessä koronarokotteen kanssa

Influenssarokote voidaan tarvittaessa antaa myös yhtä aikaa muun rokotteen, esimerkiksi koronarokotteen kanssa. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi niillä influenssan riskiryhmiin kuuluvilla, joilta puuttuu vielä yksi tai kaksi rokoteannosta, tai jotka tulevat saamaan lähiaikoina kolmannen koronarokoteannoksen.

Viime vuonna influenssarokotteita otettiin aiempia vuosia innokkaammin ja paikoin ne loppuivat jopa kesken. Tänä syksynä rokotteita on tilattu Suomeen enemmän kuin viime vuonna.

Maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutetut voivat käydä ottamassa rokotteen omassa terveyskeskuksessaan tai neuvolassaan. Kunnat tiedottavat alueellaan, miten influenssarokotukset järjestetään ja milloin ja missä rokotuksen voi käydä ottamassa.

Muut kuin maksuttomaan rokotukseen oikeutetut voivat ostaa rokotteen apteekista lääkärin reseptillä ja käydä pistättämässä sen esimerkiksi terveysasemalla. Rokotteen voi hakea myös yksityiseltä lääkäriasemalta. Osa työnantajista tarjoaa rokotuksen työntekijöilleen työterveyshuollon kautta.

Poikien ylipaino yleistynyt

Pe, 29/10/2021 - 09:08

Kouluikäisistä pojista yhä useampi on ylipainoinen tai lihava. Alakouluikäisistä pojista 30 prosenttia oli viime vuonna ylipainoisia tai lihavia, kun vastaava osuus vuonna 2017 oli 26 prosenttia. Yläkouluikäisistä pojista ylipainoisten tai lihavien osuus kasvoi samana ajanjaksona 27:stä 30 prosenttiin. Kouluikäisillä tytöillä ylipainoisten tai lihavien osuudessa ei havaittu mainittavaa muutosta. Tiedot perustuvat THL:n tuoreeseen tilastoon.

 Kaikkiaan 2‒16-vuotiaista pojista ylipainoisia tai lihavia oli viime vuonna 29 prosenttia ja saman ikäisistä tytöistä 18 prosenttia. 

Tilastossa ylipainon ja lihavuuden määrittelyssä raja-arvoina käytettiin ISO-BMI-arvoa eli aikuisen painoindeksiä vastaavaa lapsen painoindeksiä. Ylipainoisiksi tai lihaviksi määriteltiin lapset, joiden arvo oli 25 kg/m2 tai enemmän.

- Lasten ylipainon yleistymisen taustalla on todennäköisesti useita tekijöitä elintavoissa ja elinympäristössä. Tarjolla on esimerkiksi runsaasti energiatiheitä ruokia ja juomia ja istuva elämäntapa on yleistynyt sekä lapsilla että aikuisilla, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäki.

Kuntakohtaiset erot suuria

THL:n tiedot perustuvat lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa tehtyihin pituus- ja painomittauksiin. Vuoden 2020 aineisto kattoi 41 prosenttia 2‒16-vuotiaista lapsista ja nuorista.

Tietoja puuttuu erityisesti alueilta, joiden terveydenhuollon potilastietojärjestelmästä lasten pituus- ja painotiedot eivät siirry automaattisella poiminnalla THL:n perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusjärjestelmään.

Ylipainoisten tai lihavien lasten ja nuorten osuudessa havaittiin suuria kuntakohtaisia eroja: pojista heitä oli kunnasta riippuen 13‒57 prosenttia ja tytöistä 11‒39 prosenttia.

Pienten kuntien tuloksia tarkastellessa on syytä huomioida myös, että alueen väestömäärässä tapahtuvat pienetkin muutokset voivat vaikuttaa lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyyteen.

Lisää näyttöä lihansyönnin ja syöpien yhteydestä

To, 28/10/2021 - 15:45

Paljon punaista lihaa sekä makkaroita ja muita prosessoituja lihatuotteita nauttivat sairastuvat moniin syöpiin muuta väestöä todennäköisemmin, tuore meta-analyysitutkimus osoittaa. Vastaavia tuloksia on saatu aiemminkin, mutta tulokset vahvistavat näyttöä entisestään.

Tutkimuksessa yhdistettiin ja analysoitiin 148 tutkimuksen aineistot, ja niiden perusteella paljon punaista lihaa sisältävä ruokavalio liittyi suurentuneeseen vaaraan sairastua rinta-, kohdunrunko-, suolisto-, keuhko- ja maksasolusyöpään. Prosessoitujen lihatuotteiden runsas kulutus liittyi rinta-, suolisto- ja keuhkosyövän vaaraan. Vertailukohtana olivat potilaat, jotka söivät vain vähän punaista lihaa tai lihajalosteita.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu aikaisemminkin, mutta tutkimuksista on vaikea erotella muiden elintapojen ja ruokavalion vaikutuksia. Havainnot kuitenkin viittaavat siihen, että runsas lihansyönti voi edistää monien syöpien kehittymistä.

Tutkimus julkaistiin European Journal of Epidemiology -lehdessä.

Liikunta raskauden aikana saattaa helpottaa synnytystä

Ke, 27/10/2021 - 11:46

Raskauden aikana fyysisesti aktiivisten naisten synnytykset näyttäisivät sujuvan nopeammin kuin muiden. Vaikutus näkyy ponnistusvaiheessa, tuore tutkimus osoittaa.

Tulokset julkaistiin American Journal of Obstetrics & Gynecology -lehdessä, ja niiden perusteella synnytykset kestivät muilta osin suurin piirtein saman verran, mutta fyysisesti aktiivisimpien äitien ponnistusvaihe oli noin 1,5 tuntia lyhempi kuin muiden. Tutkimukseen osallistui 810 äitiä, joista neljännes liikkui runsaasti raskauden aikana.

Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta fyysinen aktiivisuus raskauden aikana on muutenkin hyväksi äidille ja sikiölle.

Raskaudenaikainen liikunta ehkäisee liiallista painonnousua ja nopeuttaa painon palautumista synnytyksen jälkeen. Se on yhdistetty myös pienempään raskausdiabeteksen ja pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen riskiin. Raskaana olevan liikuntasuositus on yhteensä noin 150 minuuttia liikuntaa viikossa vähintään kolmena päivänä, mieluiten joka päivä. Hyviä liikuntamuotoja ovat esimerkiksi kävely, uinti, pyöräily, aerobic ja tanssi.

Yksi rokoteannos riittää suojaamaan taudin sairastaneita

Ma, 25/10/2021 - 10:26

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt verkkosivujaan koronataudin sairastaneiden osalta. Taudin sairastaneille voidaan antaa kahden sijasta vain yksi koronarokoteannos. Sairastettu tauti suojaa valtaosaa ainakin 6–12 kuukauden ajan.

Tutkimusten perusteella taudin sairastanut saa yhdestä rokoteannoksesta vähintään yhtä hyvän suojan kuin muut saavat kahdesta annoksesta. Toinen rokoteannos nyt käytetyillä annosväleillä ei enää oleellisesti paranna yhden annoksen antamaa suojaa taudin sairastaneilla. Taudin sairastanut saattaa myös toisesta rokoteannoksesta saada voimakkaampia ohimeneviä rokotereaktioita, kuten kuumetta, päänsärkyä ja lihas- ja nivelkipuja.

Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei kuitenkaan estä rokotuksen antamista, ja myös toinen rokoteannos voidaan tarvittaessa antaa painavista syistä tai, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamisen vuoksi.

Poikkeustapauksissa myös sairastaneillekin suositellaan kahta rokotusta

Muutamassa poikkeustapauksessa koronataudin sairastaneenkin on hyvä ottaa kaksi rokoteannosta.

Jos henkilö sairastuu koronavirustautiin alle kuuden viikon kuluttua ensimmäisestä rokotteesta, suositellaan toista rokoteannosta. Parhaan suojatehon muodostumiseksi rokotuksen ja sairastetun taudin välillä tulisi olla vähintään 6 viikkoa.

Lisäksi toista rokoteannosta suositellaan taudin sairastaneille 60 vuotta täyttäneille sekä vakavan koronavirustaudin lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville, jos sairastumisesta tai saadusta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta.

Ruis vehnää parempi laihduttajalle

Pe, 22/10/2021 - 12:30

Vehnän vaihtaminen täysjyväruistuotteisiin saattaa auttaa laihtumaan ja karistamaan myös rasvaa, tuore ruotsalaistutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin Clinical Nutrition -lehdessä.

Tulosten perusteella täysjyväruista käyttävät laihtuvat tavallista vehnää käyttäviä paremmin, vaikka saavat ruokavaliostaan saman verran kaloreita. Kolmen kuukauden tutkimuksen aikana ero oli noin kilon luokkaa, mutta siitä suurin osa oli rasvaa.

Myös tulehdustiloista kertovan CRP-proteiinin pitoisuudet pienenivät ruisryhmässä, mikä viittaa kehon matala-asteisen tulehdustilan lievittymiseen. Toisaalta laihtuminen itsessään pienentää CRP-pitoisuutta, joten tältä osin tulokset ovat vielä epäselviä.

Aiemmissa tutkimuksissa runsaasti kuitua sisältä ruis on yhdistetty suurempaan kylläisyyden tunteeseen, mutta tässä tutkimuksessa samaa ei havaittu. Tutkijat arvelevat kuitupitoisen ruoan mahdollisesti kuljettavan ruokaa nopeammin suolistossa, mikä mahdollisesti vähentää energian imeytymistä, mutta mekanismi on varmistettava lisätutkimuksissa.

Tutkimukseen osallistui 242 ylipainoista tai lihavaa 30–70-vuotiasta laihdutuskuurilla olevaa ruotsalaista, jotka kolmen kuukauden ajan söivät päivittäin täysjyväruista tai tavallista vehnää sisältävää leipää, näkkileipää ja muroja. Tutkimuksen ajan osallistujia pyydettiin välttämään muita vehniä. Ruisryhmäläiset saivat ruoastaan päivittäin noin 30 grammaa kuituja ja vehnäryhmäläiset noin 8 grammaa.

Pandemia vähensi lasten lääkkeiden käyttöä

Ti, 19/10/2021 - 13:19

Kelan avoimeen rekisteritietoon perustuvassa tutkimuksessa selvitettiin alle 12-vuotiaille lapsille apteekeista toimitettujen antibiootti- ja astmalääkereseptien määrä Suomessa vuosilta 2019 ja 2020.

Pandemiarajoitusten aikana alle 12-vuotiaat lapset sairastivat vähemmän tavallisia hengitystieinfektioita, mikä näkyi vähentyneenä lääkkeiden kulutuksena. Antibioottihoitojen määrä laski noin 55 prosentilla ja astmalääkkeiden kulutus noin 20 prosentilla verrattuna vuoteen 2019. Lääkkeiden käytön vähenemisestä aiheutui noin 3,4 miljoonan euron säästö.

Vähentynyt antibioottien käyttö koski kaikkia antibioottiryhmiä ja kaikenikäisiä lapsia. Eniten, yli 60 prosenttia, väheni makrolidiryhmän antibioottien käyttö 0-5-vuotiailla ja pienin eli 31 prosentin vähenemä oli kefalosporiiniryhmän antibioottien käytössä 6–12-vuotiailla.

Astmalääkkeissä suurin eli 35 prosentin vähenemä oli lyhytvaikutteisten keuhkoputkia avaavien lääkkeiden kulutuksessa 0–5-vuotiailla.

Antibiootti- ja astmalääkereseptien toimittaminen vähentyi eniten vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja vähenemä säilyi vuoden 2020 loppuun, vaikka lasten käyntien määrä perusterveydenhuollossa palasi entiselle tasolle.

- Pandemiarajoitusten aiheuttama muiden infektioiden vähentyminen näkyy selvästi lasten tarvitsemien antibioottien ja astmalääkkeiden kulutuksessa. Merkittävän taloudellisen säästön lisäksi lapset ovat infektioiden suhteen voineet paremmin ja altistuneet vähemmän lääkkeiden sivuvaikutuksille. Vaikka pandemia-aika on ollut monin tavoin raskasta, varsinkin pienimmille lapsille se on tuonut myös jotain hyvää. Toivottavasti opimme tästä jotain tulevaisuutta varten ja suojelemme kaikkein nuorimpia lapsia infektioilta jatkossakin, Itä-Suomen yliopiston lastentautien professori Marjo Renko toteaa.

Yksin elävät miehet alttiimpia eturauhassyövälle

Ma, 18/10/2021 - 09:48

Parisuhteessa elävien miesten ennuste on parempi, jos he sairastuvat eturauhassyöpään, mutta he näyttäisivät myös sairastuvan muita epätodennäköisemmin. Tuoreen tutkimuksen perusteella sairastumisriski on suurempi miehillä, jotka ovat leskeytyneet tai elävät yksin.

Tutkimuksessa yhdistettiin 12 tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat lähes 15 000 eturauhassyöpäpotilaan ja 12 000 terveen verrokin tiedoista.

Kun vertailukohtana käytettiin parisuhteessa eläviä miehiä, leskimiesten sairastumisriski oli noin 20 prosenttia suurempi, tulokset osoittivat. Etenkin eturauhasen ulkopuolelle levinneet syövät olivat heillä yleisempiä. Myös yksinelävien sairastumisriski oli suurentunut ja koski varsinkin vakavia syöpätapauksia.

Analyysissa huomioitiin monia eturauhassyövän riskitekijöitä, mutta on silti mahdollista, että parisuhteen lisäksi muutkin seikat ovat vaikuttaneet tuloksiin. Tämän vuoksi havaintoja on hyvä tulkita varoen. Aiemmissa tutkimuksissa parisuhteen on kuitenkin huomattu vaikuttavan muun muassa elintapoihin ja lääkäriin hakeutumiseen, joten tulokset ovat uskottavia.

Eturauhassyöpä on suomalaismiesten yleisin syöpä ja toiseksi yleisin syöpäkuoleman aiheuttaja. Uusia tapauksia todetaan runsaat 5 000 vuosittain.

Tutkimus julkaistiin European Journal of Epidemiology -lehdessä.

Uudet ohjeet koronatestaukseen

To, 14/10/2021 - 10:07

THL on päivittänyt ohjeensa koronavirustestiin hakeutumisesta. Päivitys perustuu sosiaali- ja terveysministeriön uuteen testausstrategiaan.

Jatkossa kaksi koronarokoteannosta saaneen ei ole yleensä tarpeen mennä koronatestiin, vaikka oireita ilmenisi, jos toisesta rokoteannoksen saamisesta on kulunut yli viikko.

- Yleensä kaksi rokoteannosta saaneen ei tarvitse hakeutua koronatestiin tavanomaisien virusinfektion oireiden kuten päänsäryn, kuumeen tai nuhan vuoksi. Sen sijaan kouluun tai työpaikalle ei tulisi mennä lievästi sairastuessa. Jos oireet ovat vakavia, on aina oltava suoraan yhteydessä terveydenhuoltoon, THL:n ylilääkäri Otto Helve sanoo.

Testausta edelleen suositellaan tapauksissa, jossa oirehtiva henkilö on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle edeltävän kahden viikon aikana, asuu ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksikössä tai työskentelee sosiaali- terveysalalla hoito- tai hoivatyössä.

Myös vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvien ja niille, joille suositellaan kolmatta rokoteannosta kannattaa oireiden ilmaantuessa hakeutua edelleen testaukseen.

Rokottamattomien tai yhden annoksen saaneille suositellaan yhä testausta

Niille, joilla on puutteellinen rokotesuoja testausta suositellaan edelleen, jos ilmaantuu koronavirusinfektioon sopivia oireita. 

Alle 12-vuotiaan lapsen ei kuitenkaan ole aina tarpeen käydä koronatestissä, ellei hän ole altistunut varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana. Lapsen lieviä virusinfektion oireita voi siis seurata kotona ilman testaamista. Lapsen tulisi kuitenkin välttää perheen ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet ovat merkittävästi helpottaneet. Lisätietoa lasten testauksesta löytyy THL:n sivuilta.

Huomioitavaa on, että kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkäri voi myös harkintansa mukaan edelleen päättää testaamisesta THL:n suosituksesta poiketen.

- Sairaanhoitopiireillä voi olla THL:n suosituksesta poikkeavia ohjeita testeihin hakeutumisesta esimerkiksi alueellisen epidemiatilanteen takia. Kannattaakin tarkastaa oman alueen terveysviranomaisten ohjeet siitä, milloin koronatestiin on hyvä hakeutua, Helve kertoo.

Lasten alahengitystieinfektioita ei kannata hoitaa antibiooteilla

Ma, 11/10/2021 - 09:07

Lasten alahengitystieinfektioita hoidetaan usein antibiooteilla, mutta tutkimustulosten perusteella tämä on useimmiten turhaa. Lapset paranevat yhtä hyvin ilman lääkitystäkin, Lancet-lehden julkaisemat tulokset osoittavat. Turhia antibioottikuureja olisi hyvä karsia, koska ne edistävät antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen kehittymistä.

Tutkimukseen osallistui 430 alahengitystieinfektiota potevaa 0,5–12-vuotiasta, jotka satunnaistettiin joko antibioottihoitoon tai lumelääkitykselle. Tutkimukseen ei värvätty keuhkokuumepotilaita.

Tulosten perusteella antibiooteilla hoidettujen oireet lievittyivät keskimäärin viidessä päivässä ja verrokkien kuudessa. Ero ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkittävä eli käytännössä oireet lievittyivät yhtä nopeasti kummassakin ryhmässä. Eroja ei näkynyt myöskään analyysissa, jossa huomioitiin lasten erilaiset oireet.

Havainnot tukevat suomalaisia hoitosuosituksia, joiden mukaan antibioottihoitoja ei suositella lasten alahengitystieinfektioihin. Antibiootit ovat paikallaan kuitenkin keuhkokuumetta tai hinkuyskää poteville lapsille.

Alle 30-miehille ei toistaiseksi anneta Modernan rokotetta

Pe, 08/10/2021 - 09:13

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että alle 30-vuotiaille miehille ja pojille ei toistaiseksi anneta Modernan Spikevax-koronarokotetta. Pohjoismaisen seurantatutkimuksen mukaan nuorilla miehillä on ilmennyt sydänlihastulehduksia suhteellisesti enemmän Modernan Spikevax-rokotteen kuin Biontech-Pfizerin Comirnatyn jälkeen. 

Tutkimuksen mukaan koronarokotettujen sydänlihastulehdukset ovat kuitenkin harvinaisia. Sydänlihastulehduksia ilmenee jatkuvasti erilaisten infektioiden seurauksena myös rokottamattomilla. THL:n uusi ohje Spikevax-rokotteen ikärajasta on varotoimi, ja sitä arvioidaan uudelleen marraskuun aikana, kun tutkimuksen tulokset tarkentuvat.

- Nyt saadut tulokset ovat yhä alustavia. Analysoimme niitä parhaillaan ja arvioimme, antavatko ne aihetta tehdä pysyvämpiä muutoksia koronarokotussuosituksiin Suomessa, selventää THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Spikevaxin saaneille nuorille miehille toisena annoksena Comirnatya

Alle 30-vuotiaille miehille ja pojille on Suomessa annettu Modernan koronarokotetta kaikkiaan runsaat 95 000 ensimmäistä annosta ja runsaat 42 000 toista annosta.

Jos alle 30-vuotias mies on saanut ensimmäisenä koronarokoteannoksenaan Modernan Spikevax-rokotetta, toisena annoksena tarjotaan nyt Biontech-Pfizerin Comirnatya.

- Suomesta ja muista maista saadut tutkimustulokset eri rokotevalmisteiden antamisesta osoittavat, että kahta eri rokotetta saaneet saavat vähintään yhtä hyvän suojan koronavirukselta kuin ne, jotka ovat saaneet molemmilla rokotuskerroilla samaa valmistetta, Nohynek kertoo.

Naisten ja yli 30-vuotiaiden miesten riski saada sydänlihastulehdus rokotuksen jälkeen on huomattavasti pienempi kuin nuorilla miehillä, joten heillä rokotukset molemmilla rokotteilla voivat jatkua normaalisti. THL kuitenkin muistuttaa, että kunnan tulisi tarjota rokotettavalle Comirnatya, jos rokotettava ei halua ottaa Spikevaxia ja Comirnatyn tarjoaminen rokotettavalle on mahdollista.