Apteekki.fi syöte

Tilaa syöte syöte Apteekki.fi syöte
Apteekki-sivustolta löydät tietoa terveydestä, hyvinvoinnista ja sairauksien hoidosta. Apteekkihausta löydät helposti apteekkien yhteystiedot ja luotettavat suomalaiset verkkoapteekit. Lääkekorvauslaskurin avulla selvität lääkkeiden ajantasaiset hinnat, korvaustiedot ja vaihtokelpoiset lääkkeet.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 21 min sitten

Uupumus ja masennusoireet yleisiä koronapotilailla

Ke, 16/06/2021 - 08:27

Masennus, uupumus ja monet muut neurologiset ja psykiatriset oireet ovat yleisiä myös lieväoireista koronavirusinfektiota potevilla, tuore tutkimus osoittaa. Tulokset perustuvat 215 tutkimuksen ja 100 000 potilaan tietoihin.

Yleisimmät neurologiset ja psykiatriset oireet olivat hajuaistin tai makuaistin katoaminen, heikotus ja uupumus, masennus, pääkivut ja ahdistus.

Oireet olivat hyvin yleisiä myös potilailla, joiden koronavirusinfektio ei edellyttänyt sairaalahoitoa. Heistä 55 prosentilla oli uupumusta, 52 prosentilla hajuaistin menetys, 47 prosentilla lihaskipuja, 45 prosentilla makuaistin katoamista ja 44 prosentilla pääkipuja.

Aineistot eivät paljastaneet, mistä oireet tarkalleen johtuvat, mutta taustalla saattaa olla esimerkiksi aivojen tulehdustila, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus julkaistiin Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry -lehdessä.

Synnynnäinen sydänvika löytyy yhä useammin jo raskauden aikana

Ma, 14/06/2021 - 12:17

Synnynnäinen sydänvika eli sydämen rakenteellinen poikkeavuus on yleisin lasten rakennepoikkeavuuksista.

Suomessa syntyy vuosittain noin 550 lasta, joilla on synnynnäinen sydänvika. Joka kymmenennellä heistä sydänvika on kriittinen, ja se vaatii toimenpiteitä pian syntymän jälkeen. Ennuste on yleisimmin nykyisin hyvä, mutta kriittiset sydänviat ovat edelleen merkittävä vastasyntyneiden ensimmäisten elinviikkojen kuolleisuuden syy.

Raskauden aikainen rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksien seulonta laajeni valtakunnalliseksi kymmenen vuotta sitten. Vuodesta 2010 lähtien jokaisen kunnan on järjestettävä raskaana oleville vapaaehtoinen maksuton kehityspoikkeavuuksien seulonta yhdenmukaisesti.

- Seulonta-ohjelman käynnistymisen myötä sydänvikojen raskauden aikainen löytyminen on parantunut valtakunnallisesti merkittävästi, kertoo lääketieteen lisensiaatti Johanna Hautala.

Hautala on omassa väitöstutkimuksessaan selvittänyt sydänvikojen esiintyvyyttä ja esiintyvyyteen liittyviä tekijöitä sekä sikiödiagnostiikan tasoa ja osuvuutta valtakunnallisesti ja alueellisesti Suomessa.

- Yksikammioisista sydänvioista löytyi aiemmin raskauden aikana noin puolet, mutta seulontojen myötä luku on kasvanut 83 prosenttiin. Vastasyntyneen sydänvian löytyminen jo raskauden aikana mahdollistaa hoidon suunnittelun jo etukäteen ja nopeuttaa sen aloitusta syntymän jälkeen. Samalla myös vanhemmat pystyvät valmistautumaan siihen, mitä syntymän jälkeen tapahtuu.

Vaikka seulontaohjelma on auttanut synnynnäisten sydänvikojen löytymistä jo raskauden aikana, Hautalan tutkimuksessa selvisi, että alueellisia eroja Suomessa löytyy. Erojen syiden selvittämiseksi tarvittaisiin kattavampia rekisteritietoja.

– Nämä tulokset vahvistavat jo aikaisemmin suositellun valtakunnallisen seulontarekisterin perustamisen tärkeyden, jotta kaikille suomalaisille naisille voitaisiin turvata tasalaatuinen sikiöseulonta, Hautala korostaa.

LL Johanna Hautala väitteli 11.6.2021 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Prenatal detection of univentricular heart and transposition of the great arteries in Finland".

ADHD:ta potevat alttiita myös psykooseille

Pe, 11/06/2021 - 12:21

ADHD-tarkkaavaisuushäiriötä potevat saattavat sairastua psykoosiin tavallista todennäköisemmin, tuore tutkimus osoittaa. Kyseisillä sairauksilla on yhteisiä riskitekijöitä, mikä saattaa selittää yhteyden.

Tutkimus julkaistiin JAMA Psychiatry -lehdessä, ja se perustuu 15 tutkimuksen ja 1,85 miljoonan potilaan tietoihin.

Lapsuusiässä ADHD-diagnoosin saaneet sairastuivat skitsofreniaan tai muuhun psykoottiseen häiriöön noin viisi kertaa todennäköisemmin kuin samanikäiset, joilla ei ollut ADHD:ta, tulokset osoittivat.

Aineistoista ei voinut päätellä, mistä yhteys johtui, mutta ADHD:lla ja psykooseilla on yhteisiä riskitekijöitä, jotka voivat altistaa niille kummallekin. Mekanismin tarkempi selvittäminen edellyttää kuitenkin lisätutkimuksia.

Suomessa ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on noin viidellä lapsella sadasta, mutta lievempi oireilu on selvästi yleisempää. Häiriön keskeiset oireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Suurella osalla oireet jatkuvat läpi elämän ja noin 2–3 sadasta täyttää ADHD:n kriteerit aikuisenakin.

Psykoosi tarkoittaa mielisairautta, jossa todellisuudentaju on huomattavan vääristynyt ja potilaalla on vaikeuksia tunnistaa mikä on totta ja todellista ja mikä ei. Skitsofrenia on yleisin psykoottinen häiriö. Siihen sairastuu noin yksi sadasta.

Yhä useampi työikäinen on ylipainoinen

To, 10/06/2021 - 08:37

Työikäisistä 20–54-vuotiaista miehistä 65 prosenttia ja naisista 49 prosenttia oli painoindeksin mukaan ylipainoisia tai lihavia vuonna 2020, kertoo FinTerveys- ja FinSote-väestötutkimusten tulokset.

Joka kolmannella työikäisellä naisella ja joka viidennellä miehellä paino on noussut vähintään viisi prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana. Vuonna 2018 ylipainoisia tai lihavia miehistä oli 59 prosenttia ja naisista 45 prosenttia. Perusasteen koulutuksen saaneilla miehillä painonnousu oli yleisempää kuin muissa koulutusryhmissä.

- Lihavuuden ehkäisyyn on entistä tärkeämpää saada riittävästi resursseja, sillä lihavuus on yleistynyt jo pitkään. Koronaepidemia on voinut entisestään vauhdittaa huolestuttavaa kehityssuuntaa, toteaa erikoistutkija Katri Sääksjärvi.

Työikäisten elintavat ovat valtaosin pysyneet ennallaan vuosien 2017 ja 2020 välillä. Havaittuja muutoksia oli lähes yhtä paljon niin suotuisaan kuin epäsuotuisaan suuntaan terveyden näkökulmasta. Hyvää kehitystä havaittiin esimerkiksi työikäisten miesten lievästi vähentyneessä alkoholin riskikulutuksessa.

Aikuisväestöä edustava FinTerveys-tutkimus toteutettiin vuonna 2017 ja seurantatutkimus samoille tutkittaville syksyllä 2020.

Kahden eri koronarokotteen antaminen turvallista

Ti, 08/06/2021 - 12:53

Saksassa, Espanjassa ja Britanniassa tehdyissä tutkimuksissa tarkasteltiin, miten mRNA-rokotteen antaminen aiemmin AstraZenecan adenovirusvektorirokotteen saaneelle vaikuttaa rokotuksen synnyttämään puolustusvasteeseen ja rokotuksen turvallisuuteen.

Alustavien tutkimustietojen mukaan eri valmisteiden käyttäminen ensimmäisellä ja toisella rokotuskerralla tuottaa elimistössä tehokkaan puolustusvasteen koronavirusinfektiota vastaan. Tulokset näyttävät, että kahdella eri rokotevalmisteella voidaan saada aikaan vähintään yhtä hyvä puolustusvaste kuin antamalla molemmilla rokotuskerroilla adenovirusvektorirokotetta.

Adenovirusvektorirokotteen ja mRNA-rokotteen antaminen samalle henkilölle ei saadun tiedon valossa myöskään anna aihetta turvallisuushuoliin. 

- Aiemmin epäiltiin, että rokotevalmisteiden yhdistäminen voisi tuottaa enemmän kuumeen ja lihaskivun kaltaisia ohimeneviä haittoja kuin samaa rokotevalmistetta annettaessa. Nyt saadut tutkimustulokset eivät tue tätä epäilyä, sillä kahta eri valmistetta saaneilla haittoja ei ole ilmennyt oleellisesti enempää kuin yhtä valmistetta saaneilla, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Yhdistelmän saaneita Suomessa noin 100 000

Suomessa kahta eri koronarokotevalmistetta on annettu ensisijaisesti niille alle 65-vuotiaille, jotka ovat ensimmäisellä rokotuskerralla saaneet AstraZenecan adenovirusvektorirokotetta. Heille annetaan toisella rokotuskerralla aina mRNA-rokote eli Biontech-Pfizerin tai Modernan rokote.

Myös niiden 65 vuotta täyttäneiden, jotka ovat ensimmäisenä rokoteannoksena saaneet AstraZenecan rokotetta, on mahdollista saada toisena annoksena mRNA-rokote, jos he eivät halua toista AstraZenecan rokoteannosta.

Yhteensä henkilöitä, jotka ovat saaneet ensimmäisenä rokoteannoksena AstraZenecan rokotteen ja toisena annoksena mRNA-rokotteen, on Suomessa on tällä hetkellä noin 100 000.

AstraZenecan koronarokotteen saaneilla on havaittu Suomessa ja muualla Euroopassa hyvin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä. AstraZenecan rokotetta annetaan Suomessa vain 65 vuotta täyttäneille, joiden riski saada vakava koronavirustauti on merkittävästi suurempi kuin tätä nuoremmilla. Valtaosa hyytymishäiriöistä on havaittu alle 60-vuotiailla.

Kortisonivoiteet turvallisia raskauden aikana

Ma, 07/06/2021 - 09:24

Kortisonivoiteiden eli paikallisten kortikosteroidien on pelätty haittaavan sikiön kasvua ja siksi niiden käytössä on oltu varovaisia raskauden aikana.

Tuoreen tanskalaistutkimuksen perusteella voiteet eivät kuitenkaan vaikuta sikiön kasvuun, vaikka annokset olisivat suuria. Kortisonivoiteilla hoidetaan muun muassa atooppista ihottumaa.

Tutkimus perustuu 60 000 kortisonivoiteita raskauden aikaan käyttäneen ja 240 000 verrokkinaisen rekisteritietoihin vuosilta 1997–2016.

Naisille syntyneistä lapsista noin 9 prosenttia oli raskauden kestoon nähden pienikokoisia, mutta tapauksia oli yhtä paljon riippumatta siitä, oliko äiti käyttänyt paikallisia kortikosteroideja raskauden aikana. Eroja ei ollut myöskään lasten syntymäpainoissa.

Tutkijat tarkastelivat myös kortisonivoiteiden voimakkuutta, mutta haittoja ei havaittu myöskään naisilla, joita oli hoidettu suuriannoksisilla voiteilla.

Tutkimus julkaistiin JAMA Dermatology -lehdessä.

THL linjasi maskien käyttöä rokotetuilla

Pe, 04/06/2021 - 11:52

Täysin rokotetut ihmiset voivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan tietyin edellytyksin tavata muita ihmisiä kotioloissa varsin turvallisesti myös ilman maskia tai turvavälejä.

Täysin rokotetulla tarkoitetaan ihmistä, joka on saanut koko rokotussarjan eli Suomessa käytettävillä koronarokotteilla kaksi rokoteannosta. Edellytyksenä on, että toisen annoksen saamisesta on kulunut vähintään viikko, jotta rokotuksen suojateho on ehtinyt kehittyä riittävän vahvaksi. Uudet ohjeistukset koskevat myös ihmisiä, jotka ovat sairastaneet laboratoriotestillä todetun koronainfektion ja saaneet ainakin yhden koronarokoteannoksen vähintään viikkoa aikaisemmin.

Täysin rokotetet voivat tavata keskenään ilman maskia tai turvavälejä yksityisissä sisätiloissa, kuten kotona tai kesämökillä. Täysin rokotettu voi myös tavata yksityisissä sisätiloissa rokottamattomia ihmisiä, jotka ovat kaikki samasta kotitaloudesta. Edellytyksenä on, että kukaan rokottamattomista ei kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään.

Täysin riskitöntä kohtaamista ei ole

Arkielämässä uudet ohjeistukset tarkoittavat esimerkiksi sitä, että täysin rokotettu voi kutsua täysin rokotettuja ystäviä kotiinsa syömään ilman maskeja ja turvaväliä. Isovanhemmat voivat tavata rokottamatonta lastaan ja tämän lapsia, jos lapsi ja lapsenlapset ovat terveitä eivätkä kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin.

- On tärkeää tiedostaa, että niin kauan, kuin virus kiertää laajasti väestössä, täysin riskitöntä kohtaamista ei ole. Kenelläkään ei myöskään ole velvollisuutta kertoa rokotuksestaan tai sairaudestaan muille. Jos rokotuksista ja riskiryhmistä ei ole varmuutta, on aina varminta käyttää maskia ja pitää turvavälit, muistuttaa THL:n ylilääkäri Otto Helve.

Uudet neuvot perustuvat koronarokotteita koskeviin tutkimustuloksiin. Tutkimusten mukaan koronarokotus vähentää koronaviruksen erittymistä merkittävästi ja siten ehkäisee viruksen tarttumista ihmisestä toiseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että rokotus ei aina estä tartuntoja kokonaan.

Muut suositukset maskin käytöstä ennallaan

THL:n antama maskisuositus, joka koskee maskin käyttöä esimerkiksi julkisessa liikenteessä, kouluissa ja julkisissa tiloissa, pysyy ennallaan yhtä lailla rokotetuilla kuin rokottamattomillakin. Se, missä tiloissa ja tilanteissa maskia tulee käyttää, vaihtelee alueen epidemiavaiheen ja alueellisten suositusten mukaan.

- Maskeja tarvitaan edelleen, sillä koronan leviämisen riski on olemassa ja tartuntaryppäitä syntyy yhä. Olemme ihmisten sinnikkyyden, varotoimien ja rokotusten ansiosta yhdessä saaneet epidemian kääntymään laskusuuntaan ja siitä kannattaa pitää kiinni, Helve kannustaa.

Testosteronivaje mahdollisesti syynä vakavaan koronatautiin miehillä

To, 03/06/2021 - 08:40

Koronavirusinfektio on usein miehille pahempi ja he tarvitsevat sairaalahoitoa naisia todennäköisemmin. Tämän on epäilty johtuvan testosteronihormonista, jota miehillä on enemmän kuin naisilla, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella miesten pahemmat oireet näyttäisivätkin liittyvän testosteronin vähyyteen.

Tutkimukseen osallistui 90 miestä ja 60 naista, jotka olivat hakeutuneet hoitoon koronavirusinfektion vuoksi. Heistä 140 tarvitsi sairaalahoitoa.

Tutkijat mittasivat potilaiden testosteronitasoja useita kertoja sairaalahoidon aikana, mutta naisilla ne eivät liittyneet koronainfektion vakavuuteen. Miehillä sen sijaan näkyi selvä yhteys.

Sairaalaan tullessa oireet olivat pahat selvästi todennäköisemmin miehillä, joiden veren testosteronipitoisuus oli pieni. Heidän testosteronitasonsa myös laskivat sairaalahoidon aikana.

Kaiken kaikkiaan miesten oireet olivat pahoja tai pahenivat hoidon aikana sitä todennäköisemmin mitä pienemmät heidän testosteronipitoisuutensa olivat. He tarvitsivat useammin hengityskonetta ja teho-osastohoitoa ja he myös menehtyivät muita todennäköisemmin.

Vielä ei ole selvää johtuvatko yhteydet juuri testosteronista vai ovatko pienet testosteronipitoisuudet merkki jostain muusta riskitekijästä. Esimerkiksi lihavuus, korkea ikä ja diabetes, jotka ovat vakavan koronavirusinfektion riskitekijöitä, liittyvät myös pieneen testosteronipitoisuuteen.

D-vitamiini saattaa suojata koronavirukselta

Ma, 31/05/2021 - 09:25

Säännöllisesti D-vitamiinilisiä syövät saattavat sairastua koronavirustartuntaan muita epätodennäköisemmin. Tuoreet tutkimustulokset vahvistavat aiempien tutkimusten havaintoja, mutta eivät osoita, mistä yhteys tarkalleen johtuu.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä, ja se perustuu 8 300 aikuisen terveystietoihin. Tiedot D-vitamiinitasoista ja ravintolisien käytöstä oli kerätty noin kymmenen vuotta ennen koronavirusepidemiaa.

Säännöllisesti D-vitamiinilisiä käyttävät saivat koronavirustartunnan noin kolmanneksen epätodennäköisemmin kuin osallistujat, jotka eivät käyttäneet D-vitamiinilisiä, tulokset osoittivat.

Hieman yllättäen vastaavaa yhteyttä ei kuitenkaan havaittu, kun tutkijat selvittivät osallistujien veren D-vitamiinipitoisuudet ja D-vitamiinitasoihin vaikuttavat geenimuodot. On mahdollista, että kymmenen vuotta aikaisemmin tehdyt mittaukset eivät kuvasta nykytilannetta, mutta havainnot voivat viitata myös siihen, että D-vitamiinin sijaan jokin muu seikka selittää D-vitamiinilisiä käyttävien pienemmän koronariskin. On esimerkiksi mahdollista, että he ovat muutenkin terveystietoisempia ja noudattavat viranomaissuosituksia tarkemmin.

Uniapnea altistaa vakavalle koronataudille

Pe, 28/05/2021 - 09:19

Vaikea ja keskivaikea uniapnea altistavat vakavalle koronataudille. Tämän osoittavat tuoreet FinnGen-aineistoon perustuvat tulokset. Suomen Akatemian tukemassa tutkimuksessa yhdistettiin tartuntatautirekisteristä saadut tiedot covid-19-diagnoosista tutkimushenkilöiden muuhun terveystietoon.

Uniapneaa sairastaneilla havaittiin kolminkertainen riski joutua sairaalaan koronavirustartunnan saatuaan verrattuna muihin koronaan sairastuneisiin. Sen sijaan uniapnea ei näyttäisi altistavan koronatartunnan saamiselle.

Myös geeneillä on vaikutusta vakavan taudimuodon kehittymisessä. Toisessa Akatemian rahoittamasta hankkeessa, GeneRISK-seurantatutkimuksessa tarkastellaan aineistoja, joissa on mitattu koronaviruksen vasta-ainepitoisuuksia pääkaupunkiseudulla ja Kotkan seudulla. Henkilöistä, joilta on löytynyt viruksen vasta-aineita, vain joka toinen on kertonut sairastaneensa covid-19-taudin. Aineiston keräys ja vasta-ainetestit jatkuvat kesäkuun loppuun.

- Covid-19-pandemia on osoittanut, kuinka viruksen perimä ja taudin saajan perimä ovat molemmat tärkeitä taudin tarttumisen ja vakavuuden kannalta, arvioi tutkimusta johtava biometrian professori Samuli Ripatti Suomen molekyylilääketieteen instituutista FIMMistä, Helsingin yliopistosta.

Ripatti on mukana myös laajassa FIMMin johtamassa kansainvälisessä konsortiossa, jossa on jo tunnistettu toistakymmentä ihmisen perimän aluetta, jotka altistavat viruksen herkemmälle tarttumiselle tai sairastumiselle taudin vakavaan muotoon. Taudin vakavaan muotoon sairastumisen riski yhdistyy sellaisiin geeneihin, joiden joukossa on aiemmin vakaville keuhkotaudeille kuten keuhkosyövälle ja idiopaattiselle keuhkofibroosille sekä autoimmuunitaudeille altistavia geenejä.

Koronarokotustodistus saatavilla nyt Omakannasta

To, 27/05/2021 - 08:19

Ensimmäiset kansalliset koronarokotustodistukset näkyvät nyt Omakannassa. 

Kansallisen rokotustodistuksen saa jokainen rokotettu henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus. Todistuksen saa jo ensimmäisestä rokotuskerrasta. Se on saatavilla ainoastaan Omakannasta, josta sen voi esittää sähköisesti tai itse tulostaa paperiseksi versioksi. Kansallisessa koronarokotustodistuksessa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tällä hetkellä ja jatkossakin henkilö voi saada muun paperisen todistuksen koronarokotuksesta terveydenhuollosta. Kyseessä ei kuitenkaan ole sama kuin Omakannan kansallinen koronarokotustodistus.

Jos todistustasi ei vielä näy Omakannassa, odota rauhassa, tietosi kirjautuvat kyllä Omakantaan. Touko-kesäkuussa tiedot tulevat näkyviin suurelle osalle rokotetuista viiveellä, koska rokotustietoja kirjataan eri tietojärjestelmiin takautuvasti. Jos kuitenkin tarvitset rokotustodistuksen välttämättömästä syystä, ota yhteys rokotteen antaneeseen organisaatioon.

Jatkossa koronarokotustodistus on saatavilla Omakannassa viiden vuorokauden kuluessa rokotuksesta.

EU:n yhteinen koronatodistus käyttöön heinäkuussa

Kansallista koronarokotustodistusta voi käyttää rajanylitystilanteissa niissä maissa, jotka sen hyväksyvät. Maat voivat siis itse päättää, mitä todistuksia ne vaativat, hyväksyvätkö ne kansallisen koronarokotustodistuksen rajanylitystilanteissa ja edellyttävätkö ne esimerkiksi yhtä vai kahta rokoteannosta. Henkilön on ennen matkaa selvitettävä itse, millaista todistusta kohdemaa vaatii.

Kansallinen koronarokotustodistus on saatavissa Omakannasta, kunnes EU:n yhteinen koronatodistus (EU Digital Covid Certificate) tulee käyttöön heinäkuussa. EU:n yhteinen koronatodistus sisältää todistuksen koronarokotuksista, todistuksen koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. Kaikki kolme todistusta tulevat käyttöön samalla kertaa ja ne saa Omakannasta.

Ravintolisien hyöty laihduttamisessa vähäistä

Ke, 26/05/2021 - 09:58

Laihtumiseen kaupataan monenlaisia ravintolisiä ja rohdoksia, mutta näyttö niiden tehosta on vähäistä. Jotkin tuotteet saattavat auttaa, mutta niidenkin hyödyt ovat tutkimusten perusteella vaatimattomia.

Tiedot käyvät ilmi kahdesta hiljattain julkaistusta tutkimuskatsauksesta, joissa analysoitiin laihduttamiseen tarkoitettujen ravintolisien tehoa. Toisessa katsauksessa oli mukana 67 tutkimusta ja 5 200 osallistujaa ja toisessa 54 tutkimusta ja 4 300 osallistujaa. Tutkimuksissa tarkasteltiin muun muassa lakritsijuurta, efedraa, vihreää teetä, kitosaania, glukomannaania, fruktaaneja ja konjugoitua linolihappoa.

Valmisteen katsottiin auttavan laihduttamisessa, jos sitä käyttävät laihtuivat vähintään 2,5 kiloa, mutta yksikään tarkastelluista ravintolisistä tai valmisteista ei täyttänyt tätä kriteeriä. Joitain valmisteita käyttäneet laihtuivat hieman enemmän kuin lumevalmistetta käyttäneet, mutta erot olivat käytännössä merkityksettömiä.

Monet tutkimukset olivat pieniä ja tieteellisesti heikkolaatuisia, joten niiden tuloksiin kannattaa suhtautua varovasti. Tämän vuoksi on myös mahdollista, että laadukkaiden ja suurempien tutkimusten myötä osa valmisteista osoittautuu hyviksi. Tämänhetkisen tutkimusnäytön perusteella ravintolisiä ei kuitenkaan voi suositella laihduttamiseen.

Tutkijat löysivät uuden kolesterolitasoa säätelevän mekanismin

Ma, 24/05/2021 - 11:00

Löydöksen ytimessä on solujen kemiallista ympäristöä aistiva tumareseptori, pregnaani X -reseptori (PXR), joka on keskeinen maksan lääkeaineenvaihdunnan säätelijä. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että PXR säätelee myös verenpainetta sekä sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa.

Monet lääkkeet, ravinnon ainesosat ja ympäristön kemikaalit aktivoivat PXR-reseptoria. Lääkkeistä tällainen on esimerkiksi tuberkuloosin hoidossa käytettävä antibiootti rifampisiini. PXR-reseptoria aktivoivia kemikaaleja taas löytyy monista torjunta-aineista, palonestoaineista, muovin lisäaineista ja ympäristön saasteista.

Oulun yliopiston tutkijaryhmä osoitti ensimmäistä kertaa, että PXR-reseptorin aktivoituminen lisää kolesterolin tuotantoa maksassa ja nostaa etenkin haitallisen LDL-kolesterolin määrää ihmisen veressä.

Kolesterolitasoon vaikuttavat tunnetusti elämäntavat ja perinnölliset tekijät. Tuore tutkimus tuo vahvaa näyttöä siitä, että myös ympäristön kemiallisella koostumuksella on oma osansa kolesterolin kohoamisessa.

Jatkotutkimuksissaan ryhmä selvittää vielä laajemmin, kuinka yleinen PXR-reseptorin aktivaatio on lääkeaineiden, ympäristökemikaalien ja niiden yhdistelmien kolesterolitasoa nostavan vaikutuksen mekanismina. Tavoitteena on myös kehittää menetelmiä, joilla ympäristökemikaalien haitallisia metabolisia vaikutuksia voitaisiin ennustaa. Tämä mahdollistaisi kemikaaleihin liittyvän säätelyn tehostamisen ja kansalaisten suojelun kemikaalien haitallisilta vaikutuksilta.

Tutkimus julkaistiin vastikään farmakologian alan arvostetussa British Journal of Pharmacology -lehdessä. Tutkimuksen tekemiseen osallistui tutkijoita myös Helsingin, Turun ja Örebron yliopistoista sekä Admescope Oy:stä.

Välimeren ruokavalio saattaa ehkäistä Alzheimerin tautia

Ma, 24/05/2021 - 10:26

Välimeren alueen perinteistä ruokavaliota noudattavat näyttäisivät säästyvän Alzheimerin taudilta ja muistioireilta muita todennäköisemmin. Ruokavalio saattaa muun muassa vähentää haitallisia proteiinikertymiä aivoissa.

Perinteinen Välimeren ruokavalio sisältää runsaasti kasviksia, oliiviöljyä, pähkinöitä, hedelmiä, kalaa ja täysjyväviljoja ja kohtuullisesti alkoholia ja vähänlaisesti punaista lihaa, makeisia ja teollisia viljoja.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, johon osallistui 170 tervettä ja 340 suurentuneessa Alzheimerin taudin vaarassa olevaa. Osallistujille tehtiin aivokuvaukset ja dementiatestejä ja heiltä otettiin selkäydinnestenäytteet.

Tulosten perusteella kaikkein välimerellisimmin ruokailevien aivot olivat paremmassa kunnossa alueilla, jotka on liitetty Alzheimerin tautiin. He myös pärjäsivät muita paremmin testeissä, joissa mitattiin muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja.

Yhteydet olivat samanlaisia, kun tutkijat tarkastelivat osallistujien selkäydinnestenäytteitä. Terveellistä ruokavaliota noudattavien näytteissä oli vähemmän merkkejä tau- ja amyloidiproteiineista, joita kertyy Alzheimerin tautia sairastavien aivoihin.

Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta kasvispainotteinen ja monipuolinen ruokavalio on yhdistetty pienempään muistisairauksien riskiin aikaisemminkin. Mekanismin tarkka ymmärtäminen edellyttää kuitenkin lisää tutkimuksia. Välimerellinen ja kasvispainotteinen ruokavalio ehkäisee myös sydän- ja verisuonitauteja, diabetesta ja lukuisia muita sairauksia.

Tutkimus julkaistiin Neurology-lehdessä

Syöpään sairastumisessa huomattavia alueellisia eroja

Pe, 21/05/2021 - 09:02

Suomessa todettiin vuonna 2019 kaikkiaan 35 327 uutta syöpää ja 13 085 syöpäkuolemaa, selviää Suomen Syöpärekisterin uudesta tilastoraportista. Suomen yleisimmät syövät olivat eturauhassyöpä ja rintasyöpä.

Tavallisimmat syöpäkuolemien aiheuttajat miehillä olivat keuhko-, eturauhas- ja suolistosyöpä sekä naisilla rinta-ja keuhkosyöpä. Syöpätaakka jakautuu alueellisesti epätasaisesti ja eroja oli niin syöpäilmaantuvuudessa kuin -kuolleisuudessa.

Uusien syöpätapausten määrässä aluevaihtelu oli yleisesti ottaen suurempaa miehillä, mutta syöpäkuolemissa alueellista vaihtelua oli enemmän naisilla.

Yksittäisiä syöpiä tarkastellessa suurimmat erot uusien syöpien määrässä olivat naisten keuhkosyövässä. Helsingissä, Lapissa ja Ahvenanmaalla todettiin naisten keuhkosyöpiä selvästi muuta maata enemmän. Helsingissä naisten keuhkosyövän ilmaantuvuus oli lähes kaksinkertainen esimerkiksi Savonlinnaan nähden. Miesten keuhkosyövässä ei yhtä suuria alueellisia eroja ollut havaittavissa.

Syöpäkuolleisuuden vaihtelu oli yksittäisistä syövistä kaikkein suurinta naisten keuhkosyövässä. Naisten keuhkosyöpäkuolleisuus oli suurinta Helsingissä, noin 52 % suurempaa kuin koko maassa, ja Lapissa 48 % ja Ahvenanmaalla 44 % suurempaa kuin koko maassa.

Tarkemmin syövän alueellisiin vaihteluihin ja muihin uusiin syöpätilastoihin voi tutustua tuoreesta Syöpä 2019 -tilastoraportista.

Lihavuus riski etenkin nuorille koronapotilaille

To, 20/05/2021 - 08:56

Lihavuus suurentaa vaaraa joutua sairaalahoitoon koronavirusinfektion vuoksi, tuore tutkimus vahvistaa. Riski on suurin 20–39-vuotiailla, mutta näkyy kaikissa ikäryhmissä.

Tutkimus perustuu lähes 7 miljoonan britin terveystietoihin vuoden 2020 tammikuun ja huhtikuun lopun väliltä. Osallistujista 14 000 joutui koronavirusinfektion takia sairaalahoitoon, 1 600 tehohoitoon ja 5 500 menehtyi infektioon.

Aineisto osoitti potilaiden riskien suurenevan tasaisesti mitä enemmän heillä oli liikakiloja. Riski joutua sairaalahoitoon alkoi suurentua painoindeksin ylittäessä 23 ja riski menehtyä koronainfektioon, kun painoindeksi ylitti 28. Teho-osastohoitoa koskeva yhteys alkoi näkyä jo aikaisemmin.

Lihavuuteen liitetyt vaikutukset näkyivät kaikissa ikäryhmissä, mutta suurimmat ne olivat 20–39-vuotiailla. Lihavuus oli suurempi riski tummaihoisille kuin valkoihoisille.

Brittien havainnot perustuvat suureen ja luotettavaan aineistoon, mikä tekee tuloksista uskottavia. Ne vahvistavat aikaisempaa näyttöä lihavuudesta vakavan koronavirusinfektion riskitekijänä.

Tutkimus julkaistiin Lancet Diabetes & Endocrinology -lehdessä.

Korvien putkitus on monesti turha toimenpide

Ti, 18/05/2021 - 08:59

Toistuvia välikorvatulehduksia hoidetaan usein tärykalvojen ilmastointiputkilla, mutta tuoreen tutkimuksen valossa ne eivät ole tehokkaampia kuin tavalliset antibioottihoidot. Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä.

Tutkimukseen osallistui 250 toistuvia välikorvatulehduksia potevaa 6–35 kuukauden ikäistä lasta, joista osaa hoidettiin antibiooteilla ja osalle asennettiin ilmastointiputket. Kaikki lapset olivat saaneet pneumokokkirokotteen.

Seurannan aikana lasten korvatulehdukset uusiutuivat yhtä todennäköisesti riippumatta siitä, kumpaa hoitoa he saivat, tutkijat havaitsivat. Eroja ei näkynyt myöskään tulehdusten vakavuusasteessa. Korvatulehdukset myös huomattavasti vähenivät lasten vanhetessa.

Antibioottien tarpeetonta käyttöä vältetään, koska liika käyttö voi edistää antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen kehittymistä. Tässä tutkimuksessa ei havaittu merkkejä sellaisesta.

Tutkimuksen tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat korvien putkittamisen todennäköisesti olevan turhaa suurelle osalle lapsipotilaista. Osaa ne saattavat silti auttaa.

Rokotuksilla voitaisiin estää valtaosa kohdunkaulan syövistä

Ma, 17/05/2021 - 09:09

HPV-rokotukset ehkäisevät tehokkaasti kohdunkaulan syöpää, mutta globaalisti niiden kattavuus ei ole kovin hyvä. Varakkaissa maissa ne ovat käytössä ja vähentävät sairastumisia, mutta köyhissä maissa tilanne on heikko.

HPV-rokote suojaa ihmisen papilloomavirukselta, joka on yleisin pääasiassa sukupuoliteitse tarttuva virus. Sen aiheuttama infektio on merkittävin kohdunkaulan syövän aiheuttaja.

Tuoreen tutkimuksen mukaan rokotuksilla voitaisiin estää valtaosa sairastumisista lähivuosikymmeninä. Tutkijat arvioivat, että ilman rokotuksia vuosina 2005–2014 syntyneistä naisista 12 miljoonaa sairastuu kohdunkaulan syöpään elämänsä aikana. Maailmanlaajuiset rokotusohjelmat estäisivät näistä lähes 9 miljoonaa, tutkimus osoittaa.

Valtaosa rokotusten hyödyistä saataisiin Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan maissa, joissa kohdunkaulan syöpä on yleinen. Varakkaissa maissa HPV-rokotukset ovat jo vähentäneet sairastumisia merkittävästi.

Suomessa HPV-rokotukset otettiin rokotusohjelmaan vuonna 2013. Aluksi rokotettiin vain tyttöjä 15-vuotiaaksi saakka, mutta rokotusohjelmaan on nyt otettu myös pojat mukaan. Mahdollisen syövän ja sen esiasteiden kehittymisen estämiseksi tulisi rokotus antaa mieluiten nuorille 10–12-vuotiaille, hyvissä ajoin ennen HPV:lle altistumista eli ennen sukupuolielämän aloittamista.

Tutkimus julkaistiin Lancet Public Health -lehdessä.

Varhain alkava diabetes suurempi dementiariski

Ti, 11/05/2021 - 09:11

Tyypin 2 diabetesta potevat sairastuvat dementiaan sitä todennäköisemmin mitä pitempään diabetes on jatkunut, tuore brittitutkimus osoittaa.

Tutkimuksessa seurattiin 10 000 brittiä, joista 1 700 sairastui tyypin 2 diabetekseen ja 640 dementiaan keskimäärin 32-vuotisen seurannan aikana. Osallistujat olivat 35–55-vuotiaita seurannan alkaessa.

Verrattuna osallistujiin, jotka eivät sairastaneet diabetesta 70-vuotiaana, yli kymmenen vuotta diabetesta poteneiden riski sairastua dementiaan oli yli kaksinkertainen ja 6–10 vuotta poteneiden 1,5-kertainen. Alle viisi vuotta diabetesta sairastaneet eivät olleet suurentuneessa dementiavaarassa 70-vuotiaana.

Käytännössä luvut tarkoittivat sitä, että yhden vuoden aikana tuhannesta 70-vuotiaasta terveestä osallistujasta keskimäärin 9 sairastui dementiaan, kun yli 10 vuotta diabetesta poteneista sairastui 18.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Suomalaisista noin 500 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta, mutta merkittävä osa heistä ei ole tietoisia taudistaan. Muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot ovat lievästi heikentyneet arviolta 120 000 suomalaisella. Suurin piirtein yhtä monella on jonkinasteinen dementia.

Tulehduskipulääkkeet turvallisia koronainfektion hoidossa

Pe, 07/05/2021 - 10:02

Yleisesti käytettyjen tulehduskipulääkkeiden on epäilty edesauttavan koronavirustartuntoja, mutta tuoreiden tutkimustulosten valossa pelko on ollut turha. NSAID-tulehduskipulääkkeitä käyttävät eivät myöskään menehdy muita todennäköisemmin tartunnan saatuaan.

Tutkimus perustuu 13 000 tulehduskipulääkkeitä saavan ja yhtä monen muilla lääkkeillä hoidetun nivelrikkopotilaan seurantaan. Potilaita seurattiin vuoden 2020 tammikuun lopusta heinäkuun loppuun.

Seurannan aikana koronavirustartuntoja epäiltiin tai todettiin saman verran kummassakin ryhmässä riippumatta potilaiden iästä tai sukupuolesta. Eroja ei ollut myöskään potilaiden kuolleisuudessa seurannan aikana.

Havainnot ovat tervetulleita, sillä joidenkin tutkimusten perusteella NSAID-tulehduskipulääkkeiden on epäilty altistavan koronavirustartunnoille. Niillä on esimerkiksi samoja vaikutusreittejä, jotka periaatteessa voisivat helpottaa koronavirusten pääsyä soluihin. Nyt julkaistujen tulosten perusteella tulehduskipulääkkeitä voi kuitenkin käyttää turvallisesti myös koronavirusepidemian aikana.

NSAID-tulehduskipulääkkeitä ovat muun muassa ibuprofeeni sekä aspiriini ja muut asetyylisalisyylihappovalmisteet.

Tutkimus julkaistiin Arthritis & Rheumatology -lehdessä.