Apteekki.fi syöte

Tilaa syöte syöte Apteekki.fi syöte
Apteekki-sivustolta löydät tietoa terveydestä, hyvinvoinnista ja sairauksien hoidosta. Apteekkihausta löydät helposti apteekkien yhteystiedot ja luotettavat suomalaiset verkkoapteekit. Lääkekorvauslaskurin avulla selvität lääkkeiden ajantasaiset hinnat, korvaustiedot ja vaihtokelpoiset lääkkeet.
Syötteen kokonainen osoite. 6 tuntia 26 min sitten

Käypä hoito -suosituksia nyt myös ruotsin kielellä

Pe, 23/10/2020 - 11:20

Ensimmäiset Käypä hoito -suositukset on käännetty ruotsin kielelle ja julkaistu käypähoito.fi -sivustolla. Suosituksia käännetään ruotsiksi aluksi uusista vuonna 2020 julkaistuista suosituksista. Ensimmäisinä ruotsinnoksina ilmestyivät tuoreet Nielutulehdus- ja Viisaudenhammas -suosituspäivitykset. 

Ruotsinkielisiä Käypä hoito -suosituksia ilmestyy myöhemmin myös aiemmin julkaistuista suosituksista, joiden aihepiirin katsotaan olevan kansanterveydellisesti merkittävä eikä suositukseen ole tulossa lähiaikoina päivityksiä. Käypä hoito -suositusten käännöksistä päättää Käypä hoito -lääkäritoimitus.

Lääketieteelliseen sisältöön erikoistuneen kääntäjän tekemät käännökset tarkistaa lisäksi äidinkielenään ruotsia puhuva ja kunkin suosituksen aihepiirin tunteva lääketieteen asiantuntija. Näin varmistetaan, että käännetty sisältö vastaa alkuperäistä tekstiä.

Laadukkaiden, ruotsin kielelle käännettyjen Käypä hoito -suositusten tulee palvella sekä suomen- että ruotsinkielistä väestöä sekä terveydenhuollon palvelusektoria ja terveydenalan päättäjäorganisaatioita mahdollisimman monipuolisesti.

Käypä hoito -suositusten asema suomalaisessa terveydenhuollossa on merkittävä.

- Olemme virallisesti kaksikielinen maa, jossa kuitenkaan kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät pysty hyödyntämään suomenkielisiä suosituksia. Ruotsinnokset ovat nyt askel tämän tilanteen kohentamiseksi. Englanninkielisille suosituksille olisi myös tarvetta, toteaa Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen.

Univaikeudet yhteydessä lihavuuteen

To, 22/10/2020 - 16:16

Lyhyitä yöunia, mutta myös vaihtelevan pituisia yöunia nukkuvat näyttäisivät olevan muita todennäköisemmin lihavia, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.

Samansuuntaisia havaintoja on tehty aiemminkin, mutta nyt julkaistussa tutkimuksessa oli käytettävissä aktiivisuusrannekkeilla mitattua tietoa yli 120 000 henkilöltä kahden vuoden ajalta. Tämä tekee tuloksista uskottavia.

Tulosten perusteella lihavat (painoindeksi yli 30) osallistujat nukkuivat keskimäärin lyhempiä yöunia ja heidän yöuniensa pituus vaihteli enemmän kuin normaalipainoisten. Erot eivät olleet koko aineiston tasolla kovin suuria, keskimäärin noin 15 minuuttia, mutta yksilötasolla erot olivat mittavampia.

Havainnot vahvistavat näyttöä yöunien ja lihavuuden yhteyksistä, mutta aineistosta ei voi päätellä kumpi seuraa kummasta. On mahdollista, että lyhyet unet altistavat lihomiselle, mutta myös lihavuus saattaa haitata yöunia. Kummankin ilmiön taustalla saattaa olla myös muita seikkoja, jotka selittävät sekä lihomisen että lyhyet yöunet.

Suomalaisista aikuisista noin neljännes on lihavia. Normaalipainon ylittää kuitenkin kaksi kolmannesta miehistä ja yli puolet naisista, ja melkein joka toisella aikuisella on vyötärölihavuutta. Vyötärölihavuudessa suuri osa liikarasvasta kertyy vatsaontelon sisään suolten ja sisäelinten väliin sekä maksan sisälle.

Liian nopea synnytystahti riski äidille

Ke, 21/10/2020 - 12:09

Lääketieteellisestä näkökulmasta katsottuna peräkkäisten sisarusten ikäeron olisi hyvä olla ainakin 2–3 vuotta. Tuoreen tutkimuksen mukaan selvästi tätä pienempi väli synnytyksissä on vaarallista terveydelle ja voi jopa lyhentää äidin elinikää.

Tutkimus perustuu 18 000 vuosina 1964–1976 vähintään kaksi lasta synnyttäneen äidin seurantaan, jota jatkettiin vuoteen 2016 saakka. Keskimäärin 49-vuotisen seurannan aikana 3 300 naista kuoli.

Riski menehtyä seurannan aikana oli noin viidenneksen suurempi naisilla, joiden raskauksien välissä oli alle 15 kuukautta, tulokset osoittivat. Tämä todettiin verrattuna naisiin, joiden raskauksien välissä oli 33–68 kuukautta eli noin 3–5 vuotta.

Yhteys havaittiin myös analyysissa, jossa keskityttiin sydän- ja verisuonitaudeista johtuviin kuolemiin, mutta siinä myös pitkä, yli kuuden vuoden väli synnytyksissä liittyi suurempaan riskiin menehtyä seurannan aikana. Syöpäkuolleisuuteen synnytysväli ei vaikuttanut.

Aiemmissa tutkimuksissa lyhyt synnytysväli on yhdistetty myös monien raskauskomplikaatioiden ja ennenaikaisen synnytyksen riskiin. Tämän vuoksi Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa ainakin kahden vuoden väliä.

Käytännössä lyhyeen raskausväliin liitetyt vaarat eivät kuitenkaan ole kovin suuria, joten äitien ei tarvitse pelästyä, jos he tulevat raskaaksi pian edellisen raskauden jälkeen. Riskit on silti hyvä tietää, jotta ne voidaan huomioida.

Tutkimus julkaistiin Journal of Epidemiology & Community Health -lehdessä.

Laihdutus pienentää riskiä sairastua rintasyöpään

Pe, 16/10/2020 - 09:49

Liikakilojen karistaminen ja niiden pois pysyminen auttaa välttymään rintasyövältä. Terveelliset elintavat vähentävät sairastumisia myös naisilla, jotka ovat geeniensä takia suurentuneessa sairastumisvaarassa.

Tiedot käyvät ilmi kahdesta tutkimuksesta, jotka julkaistiin yhdysvaltalaisessa Journal of the National Cancer Institute -lehdessä.

Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 180 000 yli 50-vuotiasta naista, joista 6 900 sairastui rintasyöpään keskimäärin kahdeksanvuotisen seurannan aikana.

Riski sairastua rintasyöpään havaittiin noin 20–30 prosenttia pienemmäksi naisilla, jotka onnistuivat laihduttamaan ja myös pitämään karistetut kilot poissa. Suurimman hyödyn saivat ainakin yhdeksän kiloa laihtuneet. Heillä hyödyt säilyivät silloinkin, kun osa laihdutetuista kiloista palasi seurannan aikana.

Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin useiden terveellisiksi tiedettyjen elintapojen vaikutuksia naisilla, joista osa oli suurentuneessa rintasyövän vaarassa geneettisen alttiuden vuoksi. Tähän tutkimukseen osallistui lähes 150 000 naista.

Terveelliset elämäntavat eivät kumonneet perimästä johtuvaa sairastumisriskiä kokonaan, mutta silti pienensivät sitä noin 30 prosenttia. Terveellisillä elintavoilla tarkoitettiin muun muassa savuttomuutta, riittävää liikuntaa ja kohtuutta alkoholin käytössä.

Yhdessä tutkimukset vahvistavat näyttöä lihavuuden vähentämisen ja terveellisten elintapojen merkityksestä rintasyövän ehkäisyssä.

Rintasyöpä on Suomessa naisten yleisin syöpä, ja siihen sairastuu noin 5 000 naista joka vuosi. Rintasyöpä yleistyy 45. ikävuoden jälkeen. Nuoremmilla se on harvinainen.

HPV-rokotukset vähentäneet kohdunkaulasyöpää

Ke, 14/10/2020 - 09:09

Kohdunkaulasyöpä on vähentynyt huomattavasti HPV-rokotusten ansiosta, ruotsalaistutkimus osoittaa. Suomessa HPV-rokotukset otettiin rokotusohjelmaan vuonna 2013.

Tutkimus perustuu lähes 1,7 miljoonan 10–30-vuotiaan ruotsalaistytön ja -naisen terveysrekisteritietoihin, ja niiden mukaan HPV-rokotuksen saaneiden riski sairastua kohdunkaulasyöpään on noin puolet pienempi kuin samanikäisten, joita ei ole rokotettu.

Vaikutus on vielä suurempi naisilla, jotka olivat saaneet rokotteen alle 17-vuotiaana. Heillä kohdunkaulan syöpiä todettiin 88 prosenttia vähemmän kuin rokottamattomilla.

HPV-rokote suojaa ihmisen papilloomavirukselta, joka on yleisin pääasiassa sukupuoliteitse tarttuva virus. Sen aiheuttama infektio on merkittävin kohdunkaulasyövän aiheuttaja.

Suomessa aluksi rokotettiin vain tyttöjä 15-vuotiaaksi saakka, mutta rokotusohjelmaan on nyt otettu myös pojat mukaan. Mahdollisen syövän ja sen esiasteiden kehittymisen estämiseksi tulisi rokotus antaa mieluiten nuorille 10–12-vuotiaille, hyvissä ajoin ennen HPV:lle altistumista eli ennen sukupuolielämän aloittamista.

Koronaviruksen vasta-aineet säilyvät luultua pidempään

Ti, 13/10/2020 - 10:42

Koronavirustartunnan seurauksena elimistössä muodostuvat vasta-aineet säilyvät ainakin neljä kuukautta, osoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin kaupungin juuri julkaistu tutkimus. 

Aiemmissa tutkimuksissa on raportoitu toisistaan poikkeavia tuloksia. Osassa tutkimuksia on nähty, että vasta-aineet laskisivat sairastaneen elimistössä hyvin nopeasti, jopa alle kolmessa kuukaudessa. Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että valtaosalla vasta-aineet säilyvät pidempään.

THL:n maaliskuussa alkaneeseen tutkimukseen kutsuttiin perheitä, joissa vähintään yhdellä perheenjäsenellä oli tutkimuksen alussa PCR-varmistettu koronavirustartunta. 

Lähes kaikille koronavirustartunnan saaneille tutkittaville muodostui vasta-aineita ensimmäisen kuukauden kuluessa tartunnasta. Vasta-aineiden määrä laski seurannan aikana, mutta vielä neljän kuukauden kuluttua tartunnasta viruksenvasta-aineet säilyivät mitattavissa lähes kaikilla tutkituilla.

Vasta-aineet kykenevät neutraloimaan virusta

THL:n tutkimuksessa mitattiin myös vasta-aineita, jotka laboratorio-olosuhteissa pystyvät neutraloimaan virusta.

- Neutraloivia vasta-aineita muodostui lähes kaikilla koronavirustartunnan saaneilla ja suurimmalla osalla myös ne säilyivät seurannan ajan. Vaikka emme vielä tiedä varmuudella, millainen immuniteetti suojaa uudelta tartunnalta, juuri neutraloivilla vasta-aineilla todennäköisesti on merkitystä, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Merit Melin.

Tuloksilla on merkitystä myös rokotekehityksen näkökulmasta. Luonnollinen infektio tuottaa neutraloivia vasta-aineita, jotka kohdistuvat viruksen piikkiproteiiniin. Valtaosa kehitteillä olevista rokotteista perustuu juuri tähän rakenteeseen.

- Koska myös rokottamalla pyritään saamaan aikaan pitkäkestoisia neutraloivia vasta-aineita, on lupaavaa, että infektion tuottama immuniteetti on kestoltaan pidempi kuin aiemmin on raportoitu, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

THL:n tutkimuksessa selvitetään seuraavaksi immuniteetin säilymistä 6–7 kuukauden kuluttua tartunnasta. Tuloksia on odotettavissa loppuvuoden aikana.

Metformiinilääkitys turvallista raskauden aikana

Pe, 09/10/2020 - 13:29

Tyypin 2 diabetesta sairastavat naiset voivat turvallisesti käyttää metformiinilääkkeitä raskauden aikana. Havainto koskee myös naisia, joita hoidetaan myös insuliinilla.

Lancet Diabetes & Endocrinology -lehden julkaisemassa tuoreessa tutkimuksessa 500 raskaana olevaa diabeetikkonaista satunnaistettiin saamaan raskauden ajan joko 1 000 mg metformiinia kahdesti päivässä tai lumevalmistetta.

Tulosten perusteella metformiinilääkitys ei haitannut lapsen kehitystä eikä aiheuttanut sen enempää haittoja kuin lumevalmistekaan. Äitien glukoosiaineenvaihdunta sen sijaan oli raskauden ajan paremmalla tolalla, minkä lisäksi he tarvitsivat vähemmän insuliinia ja lihoivat vähemmän kuin verrokit.

Metformiinia käyttäneiden lapset painoivat syntyessään hieman vähemmän ja heistä harvemmat olivat yli nelikiloisia. Heistä useampi oli myös raskauden kestoon nähden pienikokoisia. Vauvan isokokoisuus on yleistä tyypin 2 diabetesta sairastavilla.

Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena metformiinilääkityksen turvallisuudesta ja hyödyistä raskauden aikana, mutta tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa.

Metformiinia käytetään raskauden aikana myös Suomessa.

Ensimmäiset koronarokotteet edenneet myyntilupa-arviointiin.

Ke, 07/10/2020 - 10:59

Rokotetteita koronavirusta vastaan on kehitetty kuumeisesti koronapandemian alkumetreistä lähtien. Lupaavia aihoita maailmalla on kehitteillä jo yli 200. Kaksi lupavinta eteni tällä viikolla Euroopan lääkeviraston EMAn nopeutettuun myyntilupa-arviointiin.

Nopeutettu arviointi, niin sanottu ”rolling submission”-menettely mahdollistaa lupaavien lääkkeiden ja rokotteiden myyntiluvan hyväksymisen normaalia nopeammalla aikataululla kansanterveydellisen hätätilanteen, kuten koronapandemian, aikana.

Ensimmäisenä myyntilupa-arviointi aloitettiin lääkeyhtiö AstraZenecan yhdessä Oxfordin yliopiston kanssa kehittämästä rokotteesta. Toinen arviointiin päässyt valmiste on BioNTechin yhdessä lääketehdas Pfizerin kanssa kehittelemä BNT162b2-rokote.

Molemmista rokotteista on käynnissä useita laajoja kliinisiä tutkimuksia. Alustavien tutkimustulosten mukaan molemmat laukaisevat vasta-ainetuotannon ja immunipuolustuksen kannalta tärkeiden T-solujen tuotannon elimistössä.

Lisätietoa rokotteiden toimivuudesta saadaan jo lähiviikkojen aikana. Mikäli tutkimustulokset vahvistavat rokotteiden tehon ja niiden hyödyt osoittautuvat haittoja suuremmiksi, myyntilupa valmisteille voidaan myöntää.

Euroopan komissio on tehnyt lääkeyhtiö AstraZenecan kanssa sopimuksen koronavirusrokotteen ostosta, jos sille myönnetään Euroopassa myyntilupa. Suomi on ilmoittanut osallistuvansa AstraZenecan koronavirusrokotteen EU:n yhteishankintaan. 

Suomen tavoite on suojata koko väestö koronavirukselta ja ottaa rokote osaksi kansallista rokotusohjelmaa. Rokotus tulee olemaan vapaaehtoinen ja maksuton.

Tupakoinnin lopettaminen pienentää riskiä sairastua dementiaan

Ma, 05/10/2020 - 12:05

Tupakoinnin lopettaminen pienentää riskiä sairastua dementiaan, tuore tutkimus osoittaa. Sairastumisriski laskee savuttomien tasolle kolmessa vuodessa.

Tutkimus perustuu 12 000 yli 65-vuotiaan japanilaisen kuusivuotiseen seurantaan, jonka aikana 1 100 osallistujaa sairastui dementiaan.

Halki seurannan tupakoivat sairastuivat dementiaan lähes 50 prosenttia todennäköisemmin kuin osallistujat, jotka olivat olleet savuttomia koko elämänsä. Tupakoinnin lopettaneiden sairastumisriski oli myös koholla, mutta se pieneni ajan myötä. Kun savuttomuutta oli jatkunut kolme vuotta tai pitempään, dementiariski oli yhtä pieni kuin ikänsä savuttomien.

Havainnot ovat tervetullut osoitus tupakoinnin lopettamisen terveyshyödyistä. Dementian lisäksi tupakointi aiheuttaa muun muassa syöpää, sydän- ja verisuonitauteja ja lukuisia muita sairauksia. Myös niiden riskit pienentyvät vähitellen tupakoinnin lopettamisen jälkeen.

Tupakointi on Suomessa vähentynyt huomattavasti edeltävien vuosikymmenten aikana, mutta yhä 14 prosenttia miehistä ja 11 prosenttia naisista tupakoi päivittäin.

Tutkimus julkaistiin European Journal of Epidemiology -lehdessä.

Vauvojen imetys on yleistynyt

To, 01/10/2020 - 10:12

Tuore imeväisruokintaselvitys osoittaa positiviivista kehitystä vauvojen imettämisessä. Alle kuukauden ikäisistä vauvoista 57 prosenttia oli täysimetettyjä ja lähes kaikki vauvat saivat äidinmaitoa ainakin jonkin verran. Neljän kuukauden ikäisistä vauvoista 50 prosenttia oli täysimetettyjä. Vuoden ikää lähestyvistä vauvoista 58 prosenttia imetettiin edelleen.

Täysimetys ja imetys ovat yleistyneet kymmenessä vuodessa selvästi. Neljän kuukauden ikäisten täysimetyksen yleisyys on vuosikymmenessä kasvanut 26 prosenttiyksikköä ja 11–12 kuukauden ikäisten imetys 21 prosenttiyksikköä.

Nuoret, matalammin koulutetut, ainoana aikuisena perheessä olevat tai tupakoivat äidit imettävät lapsiaan selvityksen mukaan vähemmän kuin muut äidit. Ensimmäisenä lapsena syntyneitä täysimetetään vähemmän kuin syntymäjärjestyksessä seuraavia lapsia. Myös ennenaikaisuus ja pieni syntymäpaino ovat yhteydessä vähäisempään imetykseen.

Imetys on yksi kansanterveyden peruspilareita: se vähentää tutkitusti lapsen ja myös äidin sairastuvuutta lyhyt- ja pitkäaikaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja THL ovat seuranneet Suomen imetystilannetta Imeväisruokintaselvityksen avulla vuodesta 1995.

Nyt julkaistu selvitys toteutettiin 47 Manner-Suomen kunnassa. Selvitykseen vastasi 3418 perhettä, ja vastausaktiivisuus oli 22 prosenttia.

Maskisuositus laajenee

To, 24/09/2020 - 11:47

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) täydentää aiemmin antamaansa maskisuositusta.

Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa kasvomaskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteen lisäksi myös julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja on mahdotonta välttää. Kaupat, ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot ja apteekit ovat tiloja, joissa maskin käyttäminen olisi suositeltavaa epidemian kiihtymisvaiheessa. 

Epidemiatilanne vaihtelee alueittain. Nyt annetut ohjeet on tarkoitettu työkaluksi viranomaisille. Jos sairaanhoitopiirit ja alueelliset viranomaiset päätyvät siihen, että alue on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa, ne voivat ottaa käyttöön laajennetun maskisuosituksen yhtenä toimenpiteenä epidemian hillitsemiseksi.

Kiihtymisvaiheeksi katsotaan tilanne, jossa koronaviruksen alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta 100 000 asukasta kohti kahden viikon sisällä. Kiihtymisvaiheessa ilmenee paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, jotka ovat vielä pääsääntöisesti jäljitettävissä. 

Jos epidemiatilanne huononee entisestään ja siirrytään leviämisvaiheeseen, suojainten käyttöä ja suosituksia tullaan laajentamaan edelleen.

Maskin käyttö ei korvaa turvavälejä

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Oireeton tartunnan saanut levittää virusta pisaroina yskimisen ja aivastamisen ohella myös puhuessaan.

Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä. Kasvomaskisuosituksen teho perustuu siihen, että mahdollisimman moni käyttää maskia asianmukaisesti ja pisaroiden leviäminen ahtaissa tiloissa minimoidaan. 

Maskisuosituksesta huolimatta edelleen on ensisijaisen tärkeää noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua. Maskin käyttö on vain osa kokonaisuutta, jolla pyritään hillitsemään epidemian toista aaltoa.

THL:n suositus ei koske työyhteisöjä, eli kauppojen ja esimerkiksi apteekkien henkilökuntaa ei maskien käyttöön nyt täydennetyllä suosituksella velvoiteta. Työyhteisöjen suojaimien käyttöä ohjeistaa toinen viranomainen, työterveyslaitos.

Voiko apteekissa asioida ilman maskia?

Toivottavaa olisi, että epidemian kiihtymisvaiheessa mahdollisimman moni noudattaisi THL:n suositusta ja käyttäisi maskia myös asioidessaan apteekissa.

- Ketään ei apteekin ovelta käännytetä puuttuvan maskin takia. Kaikille maskin käyttö ei terveydentilan vuoksi ole mahdollista, mutta mitä useampi noudattaa alueellisia suosituksia, sitä paremmin pystymme hillitsemään viruksen leviämistä ja suojelemaan riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita, linjaa Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Sandler muistuttaa myös, että apteekkiasioinnin voi epidemian aikana hoitaa joustavasti etäasiointina verkkoapteekin tai puhelinpalvelun avulla.

Unettomuus saattaa altistaa diabetekselle

Ke, 23/09/2020 - 08:57

Unettomuudesta kärsivät saattavat vaivansa takia sairastua tyypin 2 diabetekseen muita todennäköisemmin. Unettomuutta ei tätä ennen ole yhdistetty diabetesriskiin yhtä vakuuttavasti.

Tiedot käyvät ilmi Ruotsin Karoliinisen instituutin tekemästä selvityksestä, jossa analysoitiin aiempien meta-analyysien ja katsaustutkimusten aineistoja. Yhteensä mukana oli yli 1 300 tutkimusta ja tietoja 74 000 diabetespotilaasta ja 825 000 verrokista.

Tutkijat keskittyivät 97 eri riskitekijään, joista oli saatavissa myös geenitietoja. Geenitietojen avulla he pystyivät paremmin erottamaan yksittäisten riskitekijöiden vaikutukset muista taustamuuttujista.

Analyysi tunnisti 19 diabetekselle altistavaa ja 15 siltä suojaavaa riskitekijää, joista valtaosa oli lääkäreiden hyvin tuntemia, kuten lihavuus, korkea verenpaine ja tupakointi. Uutena löydöksenä esiin nousi kuitenkin unettomuus, josta kärsivät sairastuivat tyypin 2 diabetekseen 17 prosenttia todennäköisemmin kuin osallistujat, joilla ei ollut unettomuutta. Yhteys heikkeni sen jälkeen, kun analyysissa huomioitiin lihavuus, mutta niin kävi suurelle osalle muistakin riskitekijöistä.

Tutkijoiden havainnot vahvistavat näyttöä diabeteksen jo tunnettujen riskitekijöiden merkityksestä ja osoittavat myös unettomuuden voivan altistaa sairastumiselle.

Tutkimus julkaistiin Diabetologia-lehdessä.

Jo 10 minuutin päivittäinen paikallaanolon vähentäminen edistää sydänterveyttä

Ti, 22/09/2020 - 09:44

Aikuiset kuluttavat kuitenkin suuren osan vuorokaudesta istuen tai makuulla, vaikka terveysliikuntasuosituksen mukaan istumisen ja kaiken paikallaanolon määrä tulisi minimoida.

Aikuisen tulisi suositusten mukaan nukkua 7–9 tuntia vuorokaudessa ja harrastaa kuormittavaa liikuntaa 150 minuuttia viikossa esimerkiksi kävelemällä reippaasti, hiihtämällä, uimalla tai juoksemalla. 

Tuoreen suomalaistutkimuksen tulosten perusteella jo pienellä makaamiseen ja istumiseen käytetyn ajan vähentämisellä on merkitystä sydänterveydelle, jos aikaa korvataan kevyellä tai rivakalla liikkumisella. 10 minuutin istumisen ja makaamisen korvaaminen kävelyllä, kotitöillä, puutarhatöillä tai kotona liikuskelulla näyttää vaikuttavan positiivisesti sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan ja painoindeksiin.

Tutkimus on osa Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan tutkimusta, jossa aineistona käytettiin Pohjois-Suomen syntymäkohorttia 1966. Kaikkiaan 3443 henkilölle tehtiin mittavat tutkimukset ja kyselyt 46-vuotiaana. Tutkittavien liikkumista, istumista ja muuta paikallaanoloa mitattiin kahden viikon ajan kiihtyvyysanturiin perustuvalla aktiivisuusmittarilla.

Tutkimus kuuluu M.Sc. Vahid Farrahin väitöskirjatyöhön ja sitä ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä EU H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions -rahoitusohjelma.

Farmasiaviikolla kurkistetaan reseptitiskin taakse

Ti, 22/09/2020 - 07:00

Annat Kela-kortin farmaseutille ja hän alkaa näpyttelemään konetta. Robotti tuo lääkkeen tiskiin, mutta vieläkin farmaseutti tarkistaa jotain koneelta ja skannaa pakkausta. Mitä kaikkea reseptintoimituksessa oikein tapahtuu?

Kolmatta kertaa Suomen apteekeissa järjestettävä farmasiaviikko antaa tänä vuonna mahdollisuuden kurkistaa tiskin toiselle puolelle ja tuo esiin apteekin digitaalisuutta.

Ennen kuin farmaseutti tai proviisori liimaa tarran lääkepakkaukseen reseptintoimituksessa hän on ehtinyt tehdä monta asiaa ja tarkastusta.

– Reseptin toimittaminen apteekissa on paljon muuta kuin vain paketin ojentamista tiskin yli. Tarran liimaaminen lääkepakkaukseen on vain jäävuoren huippu, kuvailee Apteekkariliiton Brand Manager, proviisori Elina Aaltonen.

Farmasiaviikolla 21.-27.9. apteekkien asiakasnäytöillä ja somekanavissa voi nähdä animaation, joka kuvaa reseptintoimituksen eri vaiheita. Video havainnollistaa myös, miten apteekissa hyödynnetään digitaalisuutta.

Miljoona sähköistä tiedonsiirtoa ja useita tarkistuksia

Tietoa farmasian ammattilaisen ruudulle siirtyy useiden eri tietokantojen kautta. Apteekeissa tehdään päivittäin noin miljoona sähköistä tiedonsiirtoa.

Apteekin ammattilainen hakee ajantasaiset suorakorvaustietosi sähköisesti Kelasta ja saat ajantasaisen tiedon esimerkiksi lääkkeistä maksamistasi vuosittaisista omavastuista. Näin saat sinulle kuuluvat lääkekorvaukset heti, eikä niitä tarvitse hakea jälkikäteen Kelasta.

Sinun ei enää tarvitse kantaa mukanasi paperisia reseptejä, sillä farmaseutti tai proviisori hakee reseptit sähköisesti Kanta-palvelusta ja samalla tarkistaa lääkkeen korvattavuuden. Hän myös ehdottaa sinulle edullisempaa rinnakkaisvalmistetta, jos sellainen on olemassa.

Tärkeintä lääkehoitosi turvallisuuden ja onnistumisen kannalta on, että apteekin ammattilainen myös aina tarkistaa eri lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset ja antaa selkeät ohjeet lääkkeiden käyttöön.

Ennen kuin paketti siirtyy tiskin toiselle puolelle, farmasian ammattilainen tekee vielä yhden tarkistuksen. Jokaisessa lääkepakkauksessa on yksilöity QR-koodi, jota skannaamalla apteekissa varmistetaan lääkkeen aitous.

– Suomessa apteekin asiakas voi luottaa siihen, että hän saa apteekista aidon ja mahdollisimman edullisen lääkkeen, sen käyttö on turvallista ja siihen annetaan selkeät ohjeet, Aaltonen summaa.

Farmasian maailmanjärjestö FIP:n (International Pharmaceutical Federation) juhlii 25. syyskuuta perinteisesti kansainvälistä farmasiapäivää (World Pharmacy Day), joka on nyt kymmenvuotisen taipaleen kunniaksi laajentunut kansainväliseksi farmasiaviikoksi (World Pharmacy Week). Suomen apteekeissa teemapäivää juhlitaan viikon mittaisella kampanjalla jo kolmatta kertaa.

Alkoholi lisää dementiariskiä

To, 17/09/2020 - 15:11

Runsaasti alkoholia käyttävät sairastuvat muita todennäköisemmin dementiaan. Kokonaismäärän lisäksi myös juomistavat vaikuttavat riskiin. Tuoreen tutkimuksen mukaan dementian vaara on suurentunut henkilöillä, jotka juovat itsensä tajuttomaksi riippumatta siitä, miten paljon he keskimäärin juovat.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä, ja se perustuu yli 130 000 potilaan tietoihin Suomesta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta. Osallistujat olivat 18–77-vuotiaita 14-vuotisen seurannan alkaessa, ja seurannan aikana heistä 1 100 sairastui dementiaan.

Alkoholia runsaasti eli ainakin 21 alkoholiannosta viikoittain juovat sairastuivat dementiaan viidenneksen todennäköisemmin kuin osallistujat, jotka käyttivät alkoholia kohtuullisemmin.

Dementian riski oli vielä suurempi osallistujilla, jotka olivat menettäneet tajuntansa alkoholin takia edeltävän vuoden aikana. Verrattuna muihin heidän sairastumisriskinsä oli noin kaksi kertaa suurempi. Tämä havaittiin riippumatta siitä, kuinka paljon he keskimäärin joivat. Yhteys koski dementioita yleensä, Alzheimerin tautia sekä verisuoniperäisiä dementioita.

Tutkijat huomioivat analyysissaan monia dementian riskitekijöitä kuten korkean verenpaineen, diabeteksen, sukupuolen, iän ja useita elintapoja, mutta alkoholiin ja sen aiheuttamaan tajuttomuuteen liitetyt vaikutukset näkyivät niistä huolimatta.

Arviolta 500 000 suomalaista on alkoholin riskikäyttäjiä eli heille alkoholinkäyttö on selvä terveyshaitta. Alkoholinkulutus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta keskeinen ongelma on runsas kertakulutus eli humalajuominen. Alkoholiriippuvaisia on noin 5–10 prosenttia suomalaisista.

Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta

Ke, 16/09/2020 - 16:48

Koronaviruspandemia on rasittanut terveydenhuoltoa kaikkialla maailmassa täysin ennennäkemättömällä tavalla. Terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat työssään päivittäin valtavia haasteita ja stressaavassa ympäristössä työskentely lisää työntekijöiden turvallisuusriskejä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n järjestämän Maailman potilasturvallisuuspäivän teemaksi on vuonna 2020 nostettu henkilöstön turvallisuus osana potilas- ja asiakasturvallisuutta. Teema kiteytyy päivän sloganissa ”Turvallinen työntekijä, turvallinen hoito ja hoiva.”

Pelko tartunnasta ja pulaa varusteista

Pelko tartunnan saamisesta ja viruksen levittämisestä terveydenhuoltolaitoksen sisällä luo paineita. Henkilönsuojaimien rajallinen määrä tai niiden riittämätön käyttö, muiden tartuntoja estävien ja rajoittavien toimien puutteellisuus sekä olosuhteiden aiheuttamat
virheet, ovat esimerkkejä seikoista, jotka voivat vaarantaa sekä potilaat että työntekijät.

Vaikka apteekit tunnustetaan EU-maissa terveydenhuollon ammattilaisiksi, varsinkin koronapandemian alkuvaiheessa keväällä monet apteekit ympäri Eurooppaa jäivät ilman henkilökohtaisia suojavälineitä eikä henkilökunnalla ollut mahdollisuutta päästä koronavirustestiin.

Sairastumisilta ja kuolemilta ei vältytty apteekeissakaan. Toukokuun alkuun mennessä Euroopan apteekkijärjestö PGEU oli tilastoinut 37 apteekkihenkilökunnan koronakuolemaa.

Monissa maissa terveydenhuollon työntekijöillä on jatkuvasti kohonnut tartunnan, väkivallan, onnettomuuden, leimautumisen, sairastumisen ja kuoleman riski.

WHO peräänkuuluttaa kaikilta sidosryhmiltä nopeita ja kestäviä toimia, joilla voidaan huomioida ja parantaa terveydenhuollon henkilöstön turvallisuutta. Nämä toimet ovat ensisijaisen tärkeitä potilasturvallisuuden parantamisessa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n 72. yleiskokous toukokuussa 2019 perusti Maailman potilasturvallisuuspäivän. Päivää vietetään 17.9. ja sen tavoitteena tavoitteena on parantaa tietoisuutta potilasturvallisuudesta, lisätä kansalaisten osallistamista terveydenhuollon turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja kehittää kansainvälisiä toimia potilasturvallisuuden
parantamiseksi ja potilaille aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.

Moni potilas hyötyisi kolesterolilääkkeiden yhdistelmähoidosta

Ti, 15/09/2020 - 12:04

Nykyistä useampi kolesteroliongelmainen saavuttaisi hoitotavoitteet, jos he saisivat statiinien lisäksi myös toista kolesterolilääkettä. Yhdistelmälääkitykset olisivat paikallaan etenkin suuressa sydän- ja verisuonitautien vaarassa oleville.

European Journal of Preventive Cardiology -lehden julkaisemat tulokset perustuvat DA VINCI -tutkimukseen, joka toteutettiin 18 Euroopan maassa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 5 900 potilasta.

Tulosten perusteella 84 prosenttia potilaista oli vain statiinilääkityksellä, ja heistä 28 prosenttia sai intensiivistä lääkitystä. Vain 9 prosenttia potilaista sai lisäksi etsetimibiä, joka on toisella tapaa toimiva kolesterolilääke, ja 1 prosentti PCSK9-inhibiittoreita yhdessä statiinien kanssa.

Kaikista potilaista vain joka toinen saavutti hoitosuositusten mukaisen tason, mitä voi pitää huonona. Sen sijaan yhdistelmälääkityksellä olevista tavoitteet saavutti kaksi kolmesta.

Tulokset kaipaavat lisätutkimusten varmistusta, mutta ne viittaavat useamman kolesterolilääkkeen yhdistelmän olevan tehokkaampaa kuin pelkän statiinilääkityksen. Erityisesti riskiryhmäläisillä yhdistelmälääkitys voisi paitsi ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja myös vähentää niistä johtuvia kuolemia.

Yhä useampi lapsi ja nuori on ylipainoinen tai lihava

Ke, 09/09/2020 - 16:44

THL:n tuoreet tilastot suomalaisten lasten ja nuorten painokehityksestä ovat huolestuttavia. Jopa 27 prosenttia 2–16-vuotiaista pojista on vähintään ylipainoisia. Tytöillä vastaava luku on 17 prosenttia. Lihavia saman ikäryhmän pojista on kahdeksan prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia. Lihaviksi määritellään ne lapset ja nuoret, joiden ISO-BMI on vähintään 30 kg/m2.

Ylipaino ja lihavuus on kouluikäisillä yleisempää kuin alle kouluikäisillä. Pojilla paino-ongelmat ovat kaikissa ikäryhmissä tyttöjä yleisempiä.

Lasten ylipainon taustalla on useita, sekä yksilöllisiä että yhteiskunnallisia, tekijöitä.

- Lasten ylipainoon on vaikuttanut ennen kaikkea se, että elinympäristömme on muuttunut lihomista edistäväksi: tarjolla on runsaasti ruokia ja juomia, joissa on liikaa energiaa ja aktiivinen liikkuminen on vähentynyt, toteaa kehittämispäällikkö Päivi Mäki THL:sta.

Lihavuus heikentää lasten ja nuorten psykososiaalista ja fyysistä terveyttä ja hyvinvointia. Jo lapsuudessa lihavuuteen saattaa liittyä aineenvaihdunnallisia muutoksia ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä.

Huolestuttava ilmiö on myös, että lapsuudessa ja nuoruudessa alkanut ylipaino jatkuu huomattavan usein aikuisikään.

Mäki peräänkuuluttaa lapsiperheiden terveellisten elintapojen edistämiseksi laajaa yhteistyötä sekä terveyttä edistäviä päätöksiä ja toimia yhteiskunnan eri sektoreilla.

- Tuotteiden terveysperusteinen verotus ja lapsille suunnattujen epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittaminen ovat esimerkkejä yhteiskunnallisista toimista, joilla voidaan vaikuttaa lasten painokehitykseen.

Kuukautiskivuista kärsivillä usein myös muita kipuja

Ti, 08/09/2020 - 21:33

Tuore tutkimus osoittaa, että kuukautiskivuista kärsivät saattavat olla tavallista alttiimpia myös muunlaisille kroonisille kivuille. Tutkimuksessa tarkasteltiin 32 aikaisemman tutkimuksen aineistoja.

Analyysin perusteella kuukautiskivuista kärsivillä oli kroonisia kipuja muita enemmän ja ne olivat pahempioireisia. Yhteys koski lantion alueen kipuja, mutta myös muita. Kuukautiskipuisilla erilaisia kroonisia kipuja oli noin 2,5 kertaa todennäköisemmin kuin muilla naisilla.

Tulokset eivät paljasta, mistä yhteys tarkalleen johtuu, mutta lääkärien olisi hyvä huomioida kroonisten kipujen mahdollisuus hoitaessaan kuukautiskipupotilaita. On mahdollista, että kuukautiskivut altistavat muille kivuille tai niillä kummallakin on yhteisiä mekanismeja ja riskitekijöitä.

Kuukautiskivut ovat yleensä alavatsakipuja, mutta myös pahoinvointi, oksentelu, väsymys, selkäkipu, huimaus, ripuli ja päänsärky ovat yleisiä oireita. Kipu kestää yleensä 1–2 vuorokautta vuodon alkamisesta. Monilla liikunta ja urheilu sekä lämpötyyny ja tulehduskipulääkkeet helpottavat kipuilua. Jos ilman reseptiä saatavat kipulääkkeet eivät auta riittävästi, kannattaa hakeutua lääkäriin.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Obstetrics & Gynecology -lehdessä.

Metabolinen oireyhtymä altistaa vakavalle koronavirustaudille

Ke, 02/09/2020 - 09:04

Koronavirustartunnan vuoksi sairaalahoitoon joutuneet menehtyvät kolme kertaa muita todennäköisemmin, jos he potevat myös metabolista oireyhtymää. He tarvitsevat myös todennäköisemmin tehohoitoa, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.

Metabolinen oireyhtymä tarkoittaa tilaa, jossa yhdistyvät lihavuus, poikkeava glukoosi- ja rasva-aineenvaihdunta sekä kohonnut verenpaine. Siihen liittyy suurentunut sydän- ja verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen ja yleisen kuolleisuuden riski.

Tutkimus julkaistiin Diabetes Care -lehdessä, ja se perustuu 290 COVID-19-tartunnan takia sairaalahoitoon joutuneen potilaan seurantaan. Potilaat olivat keskimäärin 61-vuotiaita, ja heistä 66 prosentilla oli metabolinen oireyhtymä.

Verrattuna muihin potilaisiin metabolista oireyhtymää potevat menehtyivät kolme kertaa todennäköisemmin. Usein heille kehittyi myös äkillinen hengitysvajausoireyhtymä ja he tarvitsivat viisi kertaa todennäköisemmin tehohoitoa ja hengityskonetta.

Lihavuus ja diabetes on jo aiemmin osoitettu vakavan koronavirustartunnan riskitekijöiksi. Ne olivat tärkeimmät riskitekijät tässäkin tutkimuksessa. Yhteydet saattavat selittyä tulehdustilalla, joka liittyy metabolisen oireyhtymän osatekijöihin.

Metabolista oireyhtymää potee noin joka kolmas keski-ikäinen suomalainen.